نظام بانکی از عوامل ایجاد تورم و مشکلات اقتصادی زیاد در خلق پول و ارائۀ وام

bankha iran معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بانک ها مشکلات اقتصادی زیادی را در خلق پول و ارائه وام بوجود آوردند، در حالی که کشورهای موفق با محدود کردن تعداد بانک ها، مانع از تورم شدند.
 
به گزارش ایسنا، احمد میدری امروز در دومین همایش نکوداشت مرحوم آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی دردانشگاه مفید قم عنوان کرد: راهبردهای اقتصادی معیوب، فقر زاست و مانع از توسعه می شود.
 
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نظام بانکی از عوامل ایجاد تورم در کشور است.  بانک ها مشکلات اقتصادی زیادی را در خلق پول و ارائه وام بوجود آوردند، در حالی که کشورهای موفق با محدود کردن تعداد بانک ها مانع از تورم شدند.
 
میدری بیان کرد: افزایش تعداد بانک ها مانع از نظارت جامع و صحیح بر روند تولید پول می شود و بحران‌ های زیادی را در پی دارد.
 
وی اظهار کرد: در ایران شیوه‌ هایی که انتخاب کردیم باعث شده که در طول سال‌ ها پس از پایان جنگ با افزایش تورم، فقر و بیکاری بیشتر روبرو شویم، البته به این معنا نیست اگر اقتصاد را دولتی نگه داریم بهتر است، اما این که چه شکلی از اقتصاد دولتی را در نظر بگیریم اهمیت زیادی دارد.
 
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: اقتصاد آمریکایی در چند دهه گذشته ٢ بار با بحران شدید مالی مواجه شد که به علت عدم مدیریت بر بانک‌ ها بود. اقتصادهایی که الگوی خود را اقتصاد آمریکا و استرالیا و نیوزلند قرار دهند با بحران زیادی روبرو می‌ شوند و میزان فقر در آنها افزایش پیدا کرد.
 
میدری افزود: تقویت گفتگو بین صاحبان قدرت در کشور این امید را زنده خواهد کرد تا با افزایش تفاهم های سیاسی خطاهای بیشتری در حوزه اقتصادی رفع شود.
 
وی تصریح کرد: اقتصاد بازار یا غیر دولتی اشکال مختلفی دارد و دو گونه اقتصاد بازار اروپای قاره‌ ای و سبک آمریکایی داریم که تفاوت این ها در این است که در اقتصاد آمریکا آموزش و پرورش دست بخش خصوصی و درمان تجاری است.