تجمع و درگیری در دانشگاه پلی تکنیک بین دانشجویان با بسیجی

جمع زیادی از دانشجویان در دانشگاه پلی تکنیک دdaneshjuyanر تهران، در حمایت از کارگران فولاد اهواز و مطالبات آنها دست به تجمع و اعتراض زدند. دانشجویان شعار می دادند: کارگر زندانی آزاد باید گردد، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد، نصر من الله و فتح قریب مرگ بر این دولت مردم فریب. دانشجویان دست نوشته هایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: کارگر، دانشجو آزاد باید گردد
مردم در شرایط نابسامان اقتصادی به سر می برند
شاهکار تدبیر و امید فلاکت زرخیزترین استان کشور از سوی دیگر عده ای از بسیجی در برابر دانشجویان به صحنه آمده بودند تا مانع شکل گیری این حرکت اعتراضی شوند. اما دانشجویان در برابر آنان ایستاده و مقاومت کردند.