از لحاظ پزشکی امکان حیات شاهرودی وجود ندارد اما خبر فوت را باید خانواده ایشان اعلام کنند

Shahroodiفارس - یکی از اعضای تیم پزشک هاشمی شاهرودی گفت: از لحاظ پزشکی امکان حیات ایشان وجود ندارد اما خبر فوت را باید خانواده ایشان اعلام کنند. به گزارش فارس؛ یکی از اعضای تیم پزشکی  هاشمی شاهرودی گفت: از لحاظ پزشکی امکان حیات ایشان وجود ندارد اما خبر فوت را باید خانواده ایشان اعلام کنند. در همین حال یکی از مسئولان بیمارستانی که هاشمی شاهرودی در آن بستری است، اعلام کرده‌است که هنوز دستگاه‌های پزشکی را از وی جدا نکرده‌اند.