رشد ۰.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی با نفت و ۰.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ۶ ماهه اول سال ١٣٩٧

eghtesade bima مرکز آمار ایران: محصول ناخالص داخلی به قيمت ثابت سال ١٣٩٠در ۶ ماهه اول سال ١٣٩٧ به رقم ۳۷۳۸۸۹۵ ميليارد ريال با نفت و ۲۸۹۹۵۹۲ ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيد  
 
محصول ناخالص داخلی به قيمت ثابت سال ١٣٩٠در ۶ ماهه اول سال ١٣٩٧ به رقم ۳۷۳۸۸۹۵ ميليارد ريال با نفت و ۲۸۹۹۵۹۲ ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليكه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۳۷۲۴۶۲۱ ميليارد ريال و بدون نفت ۲۸۹۱۸۷۹ ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد  ۰.۴ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۰.۳ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۶ ماهه اول سال ١٣٩٧ دارد.
 
نتايج مذكور حاكی از آن است كه در ۶ ماهه نخست سال جاری رشته فعاليت‌ های گروه كشاورزی  ۲.۵-،  گروه صنعت ١.٢- و گروه خدمات ٢.٣ درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل، رشد داشته است.
 
محاسبات فصلی در مركز آمار ايران در قالب ١٨ بخش اصلی متشكل از ۴۲ رشته فعاليت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Re74 انجام می شود كه بر اين اساس گروه كشاورزی شامل زير بخش‌ های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌ داری و ماهيگيری، گروه صنعت شامل زير بخش‌ های استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعی و ساختمان می باشد و گروه خدمات شامل زير بخش‌ های عمده وخرده فروشی، فعاليت ­های خدماتی مربوط به تأمين جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت­ های مالی و بیمه،مستغلات، كرايه و خدمات كسب و كار و دامپزشکی، اداره امور عمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت­ های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سايرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است.
 
لازم به ذكر است اطلاعات تفصيلی در زمينه حساب‌های ملی ۶ ماهه اول سال ١٣٩٧، از طريق درگاه ملی آمار در قسمت داده‌ ها و اطلاعات آماری/ حساب‌ های ملي/ جداول آماری/ زير گروه حساب‌ های ملی فصلی، قابل دسترسی می باشد.