طبق گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال حدود ۲۷ درصد

Bikari-1 بررسی گزارش مرکز آمار نشان میدهد، در پاییز امسال نرخ بیکاری جوانان (۱۵ تا ۲۴ سال) حدود ۲۷ درصد بوده و سهم بیکاران فارغ التحصیل دانشگاه از کل بیکاران حدود ۳ درصد افزایش یافته است.
 
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، بر اساس جزییات گزارش طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ۹۷، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر حدود ۴۰ درصد میباشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۸۰ هزار نفر افزایش داشته است. همچنین اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر حدود ۳۵.۷ درصد است که نسبه به پاییز ۹۶ رشد ۶۰۸ هزار نفرا رشد داشته است. از طرفی بیکاری این جمعیت ۱۱.۷ درصد بوده که نسبت به پاییز ۹۶ حدود ۷۱ هزار نفر به تعداد بیکاران افزوده شده است.
 
این گزارش نشان میدهد در این مدت نرخ بیکاری جوانان  (۱۵ تا ۲۴ سال) حدود ۲۷ درصد بوده است. در این ردیف میزان بیکاران حدود ۵۵ هزار نفر کاهش داشته است. از سوی دیگر میزان بیکاری در جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال حدود ۲۴ درصد بوده که ۱۸ هزار نفر کاهش داشته است.
 
گفتنی است، طی این مدت جمعیت بیکار بالای ۱۰ سال و فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران حدود ۳.۴ درصد افزایش یافته است.
            Kar-Nirou-1
 بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌ دهد که در پاییز ١٣٩٧، ١١،٧ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌ تر و…) کم‌ تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۶.۵ درصد از شاغلین ۱۰ ساله و بیش‌تر، ۴۹ ساعت و بیش‌ تر در هفته کار کرده‌ اند.