دو هزار میلیارد از بودجه کل کشور با نام «سایر هزینه‌ها» خرج چه می شود؟

poulتابناک - حدود دو هزار میلیارد از بودجه کل کشور با نام «سایر هزینه‌ها» در اختیار حدود ۲۳۰ نهاد غیرنظامی و غیرامنیتی قرار گرفته که مشخص نیست صرف چه اموری خواهد شد. این بودجه خرج حقوق کارکنان یا هزینه‌های اموال و دارایی‌ها نمی‌شود و کامل در اختیار مدیران است. برخی دیگر از نهادهای نظامی و امنیتی که مجموع آن به ۲۷ دستگاه مانند وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، عقیدتی ـ سیاسی نیروی انتظامی، ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌رسد نیز جمعا ۵۲ هزار میلیارد تومان بودجه با نام «سایر هزینه‌ها» دریافت می‌کنند که سهم عمده آن برای سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران است. وزارت آموزش‌ و پرورش نیز سال آتی، حدود ۴۳۰ میلیارد تومان و شوراهای حل اختلاف نیز ۲۷۰ میلیارد تومان «کمک برای سایر هزینه‌ها» دریافت خواهند کرد. وزارت امور خارجه با ۱۸۶ میلیارد تومان بودجه برای سایر امور در ردیف بعدی قرار دارد و دادگستری جمهوری اسلامی ایران نیز بیش از ۱۵۲ میلیارد تومان برای سایر هزینه‌ها دریافت خواهد کرد.