خانم الهام احمدی درویش زن گنابادی به ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد

Daravish Gonabadi
الهام احمدی یکی از دراویش زن محبوس در زندان قرچک به دلیل انتشار فایل صوتی از وضعیت این زندان به تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد.

علیرضا روشن،‌ یکی از مدیران سایت مجذوبان نو،ر در این باره در توئیتر نوشت که محمدی، رئیس این زندان به تهام نشر اکاذیب و توهین به ماموران در حین وظیفه از خانم احمدی شکایت کرده است.

ب حدود دوماه پیش الهام احمدی و دو درویش زن دیگر با انتشار فایل صوتی گفته بودند که خواستار باز پس گیری وسایل شخصی خود از مسئولان این زندان بودند اما مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.