اکثریت نمایندگان پارلمان بریتانیا به ترزا می، نخست وزیر رای اعتماد دادند

may theresa  بی بی سی: رای عدم اعتماد به دولت در پی شکست تاریخی لایحه برگزیت و به درخواست جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انجام شد.

نه حزب محافظه‌کار و نه حزب کارگر در پارلمان اکثریت ندارند.

اختلاف میان تعداد کسانی که به دولت رای اعتماد دادند و شمار مخالفان آن ۱۹ رای بود. این در حالی بود که سه‌شنبه شب طرح ترزا می برای برگزیت با اختلاف ۲۳۰ رای در پارلمان رد شد.

به دنبال اعلام نتیجه رای‌گیری خانم می از اینکه پارلمان اعتماد خود به او را برای ادامه کار نشان داده ابراز خرسندی کرد و گفت برای به نتیجه رساندن برگزیت، از همین امشب با نمایندگان ارشد و رهبران احزاب دیگر دیدار خواهد کرد.

نخست وزیر بریتانیا وعده داد که با "روحیه‌ای بسیار سازنده" در این جلسات حاضر شود.

ترزا می گفت روز دوشنبه، ۲۱ ژانویه، طرح جدیدی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به پارلمان ارائه می‌دهد.

در حالی که تنها ۷۲ روز تا مهلت قانونی بریتانیا برای ترک اتحادیه اروپا باقی مانده، هنوز چگونگی این خروج و مناسبات بعدی بریتانیا با همسایگان اروپایی‌اش روشن نیست.

پس از اعلام رای اعتماد به کابینه، رهبران احزاب مخالف دولت، از جمله جرمی کوربین، از خانم می خواستند که تضمین کند خروج از اتحادیه اروپا بدون رسیدن به توافقی با آن انجام نخواهد شد.

آقای کوربین گفت رد احتمال خروج بدون توافق از طرف خانم می پیش شرطی برای هرگونه "گفتگوی مثبت" است، تا به این ترتیب "چشم انداز فاجعه برگزیت بی توافق" از میان برود.

تام واتسون، جانشین رهبر حزب کارگر هم جدی بودن خانم می در پیشنهاد همکاری با احزاب دیگر را زیر سوال برد و گفت به نظر نمی‌رسد او هیچ نرمشی درباره سیاست‌های موردنظر آنها نشان نمی‌دهد.

خانم می برای جلب نمایندگان احزاب دیگر باید در طرح جدید خود برای برگزیت رابطه نزدیکتری با اتحادیه اروپا را پیشنهاد بدهد، که در این صورت حمایت جناح راست حزب محافظه‌کار را از دست خواهد داد.