نیروهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی حق گردهمایی مسالمت آمیز شهروندان را زیر پا گذاشتند

Eterazat-96-1

رادیو فرانسه: سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش سالانه خود را در مورد وضع رعایت حقوق بشر در جهان روز گذشته ۱۷ ژانویه/۲۷ دی منتشر کرد. در این گزارش آمده است که نیروهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی با دستگیری های خودکامانه دسته جمعی و زیر پا گذاشتن حقوق بشر به تظاهرات مسالمت آمیز مردم واکنش نشان دادند.

در گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد وضع رعایت حقوق بشر در جهان نوشته شده است که جمهوری اسلامی ایران از آغاز برپایی نخستین موج تظاهرات در دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی و در طی سال ۲۰۱۸ میلادی حق گردهمایی مسالمت آمیز شهروندان را مکرراً و بطور مداوم زیر پا گذاشته است و هزاران تن از تظاهرکنندگان را دستگیر کرده است.

سازمان دیدبان حقوق بشر در این گزارش خاطرنشان کرده است که ایرانیان در سال ۲۰۱۸ میلادی راهیپمایی های متعددی در سرتاسر کشور در اعتراض به نابسامانی شدید وضع اقتصادی و فساد و رشوه خواری مداوم در دولت و نبود آزادی سیاسی و اجتماعی برگزار کردند و نیروهای قضایی و امنیتی با دستگیری های خودکامانه دسته جمعی و زیر پا گذاشتن حقوق بشر به این تظاهرات واکنش نشان دادند.

در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر آمده است که با وجود آنکه حداقل ۳۰ تن از جمله تعدادی از اعضای نیروهای انتظامی در طی تظاهرات کشته شدند، ﻣﺳﺆولان جمهوری اسلامی تحقیقات جدی و موثقی در مورد کشته شدن تظاهرکنندگان و توسل مفرط نهادهای امنیتی به زور در سرکوب تظاهرات انجام ندادند. آنان در سال گذشته عرصه را بر معترضین آشتی جو تنگ تر کردند، وکلا و مدافعان حقوق بشر را به اتهام ارتکاب اعمالی که می تواند به صدور حکم حبس طویل المدت بینجامد، بازداشت کردند.

در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین ﻣﺳﺄله نابرابری حقوق زن و مرد در ایران نقض حقوق زنان، اقلیتهای دینی و مذهبی و معلولین یادآوری شده است. در این گزارش از به انزوا کشانده شدن معلولان در این کشور و عدم ارائه خدمات اجتماعی، بهداشتی، پزشکی به آنها و نیز عدم ارائه خدمات برای سهولت آمد وشد آنان صحبت شده است. همچنین افراد معلول برخی از اوقات بدون دریافت اطلاعات روشن تحت برخی از معالجات پزشکی مانند الکتروشوک قرار می گیرند. از سوی دیگر، بر اساس قانون انتخابات جمهوری اسلامی ایران، افراد نابینا یا ناشنوا نمی توانند نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی شوند.