براساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی از تحولات مسکن پایتخت در دی ماه اجاره‌بها در مناطق شهری تهران طی یک ماه ۱۹.۹ درصد رشد داشت

Maskan-Vaam-jpg
اعتمادآنلاین|  بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن در دی ماه امسال را منتشر کرده است که طبق آمارهای ارائه‌شده در آن شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۹.۹ و ۱۷.۱ درصد رشد داشته است.

علاوه بر این آمار تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۷ نشان می دهد، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی پایتخت به ۱۰۴.۶ هزار واحد مسکونی بالغ شده که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۳۰.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۷۷.۶  میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۶.۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.

همچنین در این گزارش توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی به این شرح است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۵۰ الی ۶۰ و ۶۰ تا۷۰  میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا هر کدام با سهم ۱۰.۰ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی ۴۰  تا ۵۰ و ۷۰ تا ۸۰  میلیون ریال هر کدام با سهم یکسان ۸.۳ درصدی در رتبه‌های بعدی قرارگرفته‌اند.

در این ماه، توزیع حجم معاملات به‌گونه‌ای بوده است که ۵۸.۷ درصد واحدهای مسکونی باقیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (۹۸.۰ میلیون ریال) معامله‌شده است.

این گزارش می‌افزاید: توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در دی ماه ،بیشترین سهم از این معاملات انجام‌شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع معادل ۱۴.۴ درصد بوده است.

همچنین در رابطه با توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی در گزارش بانک مرکزی آمده است که  در میان‌دامنه‌های قیمتی موردبررسی، واحدهای مسکونی باارزش ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیون ریال با اختصاص سهم ۱۷.۷ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.