مدیر سرویس های اطلاعاتی آمریکا وقوع جنگ متعارف میان ایران و اسرائیل را محتمل خواند

Coats Dan
رادیو فرانسه: عالیترین مقام اطلاعاتی آمریکا هشدار داده است که در صورت ادامۀ حملات اسرائیل به تأسیسات نظامی ایران در سوریه، بعید نیست که جمهوری اسلامی ایران به زودی جنگی متعارف را علیه اسرائیل آغاز کند.
دان کوتس، مدیر سرویس های اطلاعاتی آمریکا، با اظهار این مطلب در مقابل نمایندگان کنگره آمریکا گفته است : "در حالی که جمهوری اسلامی ایران می کوشد از رویارویی نظامی جدّی با ایران پرهیز کند، اما، حملات هوایی اسرائیل که به کشته شدن نظامیان ایرانی منجر می شوند، احتمال اقدام های تلافی جویانۀ ایران را علیه اسرائیل افزایش می دهند."

در بیستم ژانویه گذشته سپاه قدس با پرتاب موشکی به روی اسرائیل، واکنش شدید نظامی این کشور را برانگیخت، به طوری که هواپیماهای اسرائیلی تأسیسات و پایگاه های نظامی و اطلاعاتی سپاه پاسداران و انبارهای مهمات آن و متحدانش را در سوریه وسیعاً بمباران کردند که در نتیجۀ آن دست کم یازده تن از اعضای سپاه پاسداران کشته شدند.
دان کوتس افزوده است : اگر چه حملات هوایی اسرائیل علیه پایگاه ها و تأسیسات نظامی سپاه پاسداران در سوریه مؤثر بوده اند، اما، این امر مانع از استقرار نظامی ایران در سوریه نشده است.

رئیس سازمان ها و سرویس های اطلاعاتی آمریکا به نمایندگان کنگرۀ این کشور گفته است که جمهوری اسلامی ایران "همچنان در پی ایجاد تأسیسات نظامی دائمی و امضای توافقات اقتصادی در سوریه است و مایل است برغم حملات اسرائیل شبکه ای از جنگجویان شیعه خارجی را در خاک سوریه حفظ کند."
اسرائیل حضور نظامی ایران را در سوریه تهدیدی امنیتی علیه خود می داند و گفته است که مانع از استقرار نظامی ایران در همسایگی خود در سوریه خواهد شد. در روزهای گذشته فرماندهان سپاه پاسداران اسرائیل را به حملۀ نظامی و موشکی تهدید کردند. سردار حسین سلامی، جانشین فرماندۀ سپاه پاسداران، بدون اشاره به حملات اخیر اسرائیل به سپاه پاسداران در سوریه گفت که هدف راهبردی ایران محو اسرائیل از صفحۀ جغرافیای سیاسی است به طوری که اسرائیلی ها حتا قبرستان برای دفن کشته شدگان شان نیابند.