"اف‌ای‌تی‌اف "تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تا ژوئن ۲۰۱۹ تمدید کرد

FATF-Iran

رادیو فرانسه: گروه ویژه اقدام مالی(اف‌ای‌تی‌اف FATF) روز جمعه ۲۲ فوریه/۳ اسفند یک بار دیگر به ایران مهلت داد تا مقرارت   خود را با موازین بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین منابع تروریسم تطبییق داد. این گروه امروز در پاریس تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تا ژوئن ۲۰۱۹ تمدید کرد. با تصمیم امروز، گروه ویژه اقدام مالی  از دو سال پیش مانع از اقدامات تقابلی علیه ایران شده است.

گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه ای که امروز منتشر کرد ضمن استقبال از پیشرفت به عمل آمده و تصویب قانون مبارزه با پولشویی در ایران، از اینکه برنامه اقدام ایران علیه پولشویی و تأمین منابع تروریسم هنوز کامل و تصویب نشده است، ابراز ناخرسندی کرد. در این بیانیه آمده است که اف‌ای‌تی‌اف انتظار دارد که ایران اصلاحات مربوط به سی اف تی   CFT  و پالرمو را تکمیل و اجرا کند. در این بیانیه اعلام شده است که گروه ویژه اقدام مالی به ایران تا ۴ ماه دیگر (ماه ژوئن) فرصت می‌دهد تا قوانین لازم برای برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تکمیل و تصویب کند.

در این بیانیه تأکید شده است که اگر ایران تا ژوئن ۲۰۱۹ مابقی  قوانین را در راستای استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف FATF  تصویب نکند، نظارت اف‌ای‌تی‌اف FATF  به شعبات موسسات مالی مستقر در تهران افزایش خواهد یافت.

در این بیانیه همچنین آمده است تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای  رسیدگی به نواقص مشخص شده در ارتباط با تامین مالی مبارزه با تروریسم در برنامه اقدام را اجرا نکند، نگرانی اف‌ای‌تی‌اف FATF همچنان نسبت به ریسک تامین مالی تروریسم ناشی از ایران و تهدیدی که این کار برای سیستم مالی بین الملل ایجاد خواهد کرد، ادامه خواهد داشت.

مارشال بیلینگزلی رئیس دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی و معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز گفت که اگر ایران در این فرصت قوانین لازم را تصویب نکند، اقدام‌های تقابلی علیه ایران به طور خودکار آغاز خواهد شد.


در این رابطه