ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت محمد مصدق در ایران

Ahmadabad-Mosadegh-1

بی بی سی: امروز به مناسبت سالگرد درگذشت محمد مصدق، گروهی قصد برگزاری مراسم در احمد آباد در نزدیکی تهران را داشتند که گفته شده اتوبوس‌های حامل شرکت کنندگان به تهران بازگردانده شدند.

حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در سخنانی گفت که اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران قصد برگزاری مراسم داشتند اما "نیروهای وابسته به حکومت" اتوبوسها را متوقف و از رفتن آنها به احمدآباد جلوگیری کردند."