ابراهیم رئیسی یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی با حکم خامنه ای رئیس قوه قضائیه شد

  raeisi ebrahim 13042017انقلاب اسلامی در هجرت: ابراهیم رئیسی یکی از مسئولین کشتار زندانیان در سال 67 که آیت الله منتظری گفته بود در تاریخ از شما به عنوان جنایتکار نام برده خواهد شد به حکم سید علی خامنه ای رئیس قوه قضائیه شد.

در حکم خامنه ای از جمله آمده است:« آغاز دهه‌ پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب می کند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفتها و تنگناها در قوه‌ی قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه‌ ای مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده‌ی گام دوم انقلاب است، با قدرت و جدیت آغاز کند.

اینجانب برای تحقق این مقصود حیاتی، جناب عالی را برگزیده‌ام که دارای سوابق طولانی در سطوح مختلف قوه‌ قضائیه و آشنا با همه‌ زوایای آن می باشید و از طرفی در کنار فقاهت از تحصیلات حقوقی و دانش و تجربه در این عرصه مهم برخوردارید، و سلامت و امانت و کارآمدی خود را در مقاطع گوناگون خدمت نشان داده‌اید.

سند تحول قضایی پیشنهادی جناب عالی را ملاحظه کردم. بر اساس مشورتها و نظرات کارشناسی، آن را مفید و کارساز می دانم. ....»

از چگونگی  سند تحول قضایی که خامنه ای بدان اشاره کرده است اطلاعی در دست نیست. البته اما سابقه طولانی او در کشتار و جنایت بر کسی پوشیده نیست.

پس از انقلاب ،دادگستری که قرار بود مستقل بگردد و وسیله گستردن داد در ایران بشود با تشکیل دادگاه های انقلاب به ابزاری برای سرکوب و خشونت گستری تبدیل شد و قضا و قضاوت به افرادی سپرده شد که مجری حکم مستبد شدند. خلخالی،محمدی گیلانی،موسوی تبریزی،لاجوردی، نیری و پورمحمدی،و.... از جنایکارانی هستند که در دستگاه قضای نظام ولایت مطلقه در مقامهای قضایی بودند.

 رئیسی ،پس از سید محمد بهشتی،موسوی اردبیلی،محمد یزدی،شاهرودی و صادق آملی لاریجانی ششمین رئیس قوه قضائیه در نظام ولایت مطلقه است.