افتتاح ۲۴۲ حساب برای یک پسر ۸ ساله با هدف پولشویی

 hedayati hosein
این مساله در سومین دادگاه حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح شد
نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را در یک روز جابه‌جا کرده که دلیل بر پولشویی است.
به گزارش ایسنا، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه سوم دادگاه ویژه اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی دادگاه مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را به متهمان تفهیم کرد و از وکیل مدافع موسوی‌نژاد یکی از متهمان این پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد و به دفاع بپردازد.
وکیل مدافع موسوی‌نژاد در دفاع از موکلش گفت: بر اساس کیفرخواست صادره از سوی شعبه اول دادسرا، سه اتهام به موکلم نسبت داده شده اعم از مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۹۳ میلیارد و پولشویی است و در کیفرخواست مطرح شده که معامله فی‌مابین حسین هدایتی و موکلم و همچنین شکایت هدایتی از موکلم (موسوی‌نژاد) صوری بود در صورتی که صوری نبوده است و موکلم اگر می‌توانست تسهیلات را اخذ کند برای خودش این کار را می‌کرد. صوری بودن معامله یک ادعا است. وی با بیان اینکه اعمال موکل هیچ تاثیری در پرداخت تسهیلات نداشته است، گفت: بانک در جهت استرداد تسهیلات در موعد مقرر اقدام موثری انجام نداده است. موکل در عدم استرداد این تسهیلات هیچ نقشی نداشته است. تصمیمات پرداخت تسهیلات به آقای حسین هدایتی در شعبه مرکزی انجام می‌شد و به موکل ربطی نداشت و موکلم از سال ۸۷ تا ۹۲ در پروژه کارسان و لیان زحمت کشیده است. موکلم دنبال این بوده است که ثمن معامله خود را اخذ کند. نماینده دادستان بفرمایند موکلم در کدام فرآیند نقش داشته است؟
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان گفت: بنا بوده ضمانت‌نامه‌ها از بانک خارج و در شرکت ذی‌نفع نقد شود و شرکت ذی‌نفع دیسکانت کند و سهمی به آقایان بدهد. ضمانت‌نامه ‌ضمانت است و ضمانت حسن انجام تعهد بوده است و این ضمانت‌نامه به اندازه ثمن معامله بوده، جدا از اینکه وثیقه نداشته است. ضمانت‌نامه بدون قرارداد پایه مورد خرید و فروش قرار گرفته و مشخص بوده که موسوی‌نژاد می‌خواهد وجه ضمانت‌نامه را دریافت کند، در حالی که باید شرکت ذی‌نفع دریافت کند.‌ موسوی‌نژاد عنوان کرده که دلخوشی به سپرده‌ها داشته است، در حالی که نباید این اتفاق می‌افتاد و قرار نبوده سپرده‌ها وثیقه باشد. این باهوشی موسوی‌نژاد را نشان می‌دهد که خودش تسهیلات می‌گرفته و کسی که این‌ کار را می‌کند هم باهوش بوده و هم شمشیر عدالت بر فرق او کوبیده خواهد شد. وی با اشاره به حساب‌های پسر موسوی‌نژاد‌ افزود: ایشان برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را در یک روز جابه‌جاکرده که دلیل بر پولشویی است.
در ادامه ید‌یسار، رئیس شعبه برج فرمان بانک سرمایه در زمانی که متهمان از آنجا تسهیلات می‌گرفتند به عنوان مطلع در جایگاه حضور یافت و گفت: روزی که من آمدم مصوبه‌ها را گرفته بودند و املاک به رهن رفته بود و من امروز فهمیدم که این سناریو است. تمام مصوبات به درخواست موسوی‌نژاد بود. آقای موسوی‌نژاد مشتری بود که با هیئت مدیره هماهنگ و در ارتباط بود. من متوجه شدم که آنها رئیس شعبه جدید را می‌آورند، تسهیلات انجام می‌شد و رئیس شعبه قبلی را بیرون می‌کردند. من باید مصوبه‌ها را اجرا می‌کردم.
در ادامه قاضی اتهامات هانیه پهلوان، یکی دیگر از متهمان پرونده را تفهیم کرد و از او خواست که به دفاع بپردازد. هانیه پهلوان با رد اتهامات وارده گفت: شوهرم (امین میزبان) گفت که می‌خواهم مدیرعامل شرکت شوم و بدهی دارم، تو بیا مدیرعامل شو. وکالت هم به من داد. من اصلاً شرکت نمی‌رفتم و به درخواست شوهرم قبول کردم. این شرکت از سال ۸۶ کار می‌کرد ولی من از سال ۹۱ کارم را شروع کردم. در شهر ری زندگی می‌کنیم و وضع‌مان خوب نیست. بچه‌ام کوچک بود و حضور فیزیکی نداشتم. سربرگ خالی به من می‌دادند و من امضا می‌کردم. نماینده یقینی که مقدم بود حضور داشتند. من موسوی‌نژاد را نمی‌شناختم. از مقدم پرسیدم ایشان کیست که گفت همه کاره و هماهنگ کننده است. به خاطر بچه‌ام حضور در شرکت نداشتم و وجوهی دریافت نکردم و اگر همسرم هم دریافت کرده بود به زندگی‌مان می‌آمد. ما در شهر ری زندگی می‌کنیم و وضع‌مان خوب نیست. همسرم دو میلیون بدهی به بانک مسکن داشت و نمی‌توانست مدیرعامل شود. اسناد شرکت طراحی پویان را یقینی می‌گفت امضا کنید.
تهدید یکی از متهمان برای عدم حضور در دادگاه
در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: یقینی برخلاف اظهارات مقامات متواری است و دستور ضبط وثیقه او صادر شده و متاسفانه از ناحیه برخی متهمان تهدید شده و در دادگاه حاضر نشده است. ما دستور جلب ایشان را صادر و در اختیار ضابطین قرار دادیم و ایشان حق دفاع از خود را سلب می‌کند. اگر صوتش ارائه شود در جلسات آتی اظهارات صوتی آقای یقینی در رابطه با بخشی از متهمین که تهدیدش کردند را ارائه خواهیم داد.
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان گفت: گفته شد ایشان در بیمارستان است و دوستان به بیمارستان رفتند ولی ایشان از بیمارستان متواری شده و در داخل کشور است و نامه‌ای فرستاده که می‌ترسد بیاید که در این زمینه قانون حکم فرما خواهد شد.
منبع: ابتکار