کارخانه کمباین‌سازی تبریز در آستانه تعطیلی است

kombaiynبه گزارش ایلنا، حبیب بنده رئیس شورای اسلامی کارخانه کمباین‌سازی تبریز یکشنه ۴ فروردین گفت کارگران این واحد تولیدی خواستار توجه مسئولان برای راه‌اندازی دوباره خط تولید هستند اما مسئولان می‌گویند که مالکیت کارخانه به بخش خصوصی واگذار شده و آنها دخالتی نمی‌کنند. به گفته بنده، پس از واگذاری این کارخانه شمار کارگران آن از ۷۰۰ تن به ۳۵ نفر کاهش یافته است. حبیب بندە افزود: پیگیری‌های کارگران برای راه‌اندازی دوباره خط تولید در این کارخانه بدون نتیجه مانده و مسئولان در پاسخ به پیگیری‌ها بر تسویه حساب برخی از کارگران تاکید دارند و اصلا توجهی به خواسته بازگشایی دوباره کارخانه ندارند. حبیب بنده گفت که این واحد تولیدی در مقابل چشم مسئولان دولتی و کارگران رو به تعطیلی است.