سیل در ایران: وضعیت تَرک‌های اثر باستانی نقش رستم «بحرانی است»

naghshe rostam
رادیو فردا : در پی ادامه حجم زیادی از بارش در چند روز اخیر در مناطق وسیعی از ایران و جریان یافتن سیلاب‌های متعدد، اخباری از آسیب دیدن آثار باستانی ایران در چندین منطقه منتشر شده است.
روز چهارشنبه، هفتم فروردین، محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ایران، گفت که بر اثر شدت باران «تَرک‌های نقش رستم متأسفانه در حال باز شدن هستند و وضعیت بحرانی است».

نقش رستم مجموعه‌ای باستانی و گردشگری در فاصلهٔ شش کیلومتری تخت جمشید در استان فارس است که کعبه زرتشت، آرامگاه چهار تن از شاهنشاهان هخامنشی و نقش برجسته‌های متعددی در آن قرار دارد.
برخی گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز حاکی از درست شدن آبشاری در میان آرامگاه‌های هخامنشی نقش رستم است