آنیس کالامارد: دادگاه ۱۱ مظنون به دست داشتن در قتل جمال خاشقجی باید به صورت علنی و با حضور ناظران تشکیل شود

khashoggi-Changuiz-1 بی بی سی: یکی از نمایندگان ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفته است که محاکمه غیرعلنی و "پنهانکارانه" ۱۱ مظنون به دست داشتن در قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، با استانداردهای بین‌ المللی سازگار نبوده و دادگاه این افراد باید به صورت علنی و با حضور ناظران تشکیل شود.
 
آنیس کالامارد، بارزس ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌ های فراقضائی، که ریاست تحقیقی بین‌ المللی درباره قتل آقای خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول را بر عهده دارد، از عربستان خواسته نام متهمان و مکان نگهداری ١٠ نفر دیگری را که پیشتر بازداشت شده بودند، اعلام کند.