مجید تخت روانچی، مذاکره کننده پیشین اتمی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل شد

Takhte ravanchi

بی بی سی: مجید تخت‌روانچی به عنوان یکی از دیپلمات های عملگرای جمهوری اسلامی ایران نام برده می شود

مجید تخت‌روانچی، مذاکره کننده پیشین اتمی جمهوری اسلامی ایران و از اعضای فعلی دفتر حسن روحانی رئیس جمهور این کشور، به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک منصوب شده است.

انتصاب آقای تخت‌روانچی، به پیشنهاد وزیر امور خارجه و با حکم رئیس جمهور ایران صورت گرفته است.

در دوره های پیشین، اعلام شده بود که دفتر آیت‌الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم باید با فردی که برای پست نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل انتخاب می شود، مخالفت نداشته باشد.

مجید تخت روانچی، پیش از انتصاب به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک، معاون دفتر سیاسی رئیس جمهور بود.

غلامعلی خوشرو که پیش از آقای تخت روانچی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران بود، با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، مجبور به بازگشت به ایران شد. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک از پاییز سال گذشته بدون حضور نماینده دائم اداره می شود.

مجید تخت روانچی تحصیل کرده ایالات متحده آمریکاست و در زمانی که کمال خرازی نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک بود، به عنوان یکی از معاونان او در این شهر حضور داشت.

با شروع دوره ریاست جمهوری حسن روحانی و وزارت محمدجواد ظریف، آقای تخت روانچی به مدت چهار سال معاون وزارت خارجه ایران در امور اروپا و آمریکا بود.

از آقای تخت‌روانچی به عنوان یکی از دیپلمات های عملگرای جمهوری اسلامی ایران نام برده می شود. او مدتی سفیر جمهوری اسلامی در سوئیس بوده است.

شروع دوره نمایندگی مجید تخت روانچی در نیویورک همزمان با افزایش تنش ها میان ایران و آمریکاست. ایالات متحده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سازمان تروریستی شناخته و ایران هم متقابلا نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه را به همین صفت درآورده است

مجید تخت روانچی، مذاکره کننده پیشین اتمی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل شد

بی بی سی: مجید تخت‌روانچی به عنوان یکی از دیپلمات های عملگرای جمهوری اسلامی ایران نام برده می شود

مجید تخت‌روانچی، مذاکره کننده پیشین اتمی جمهوری اسلامی ایران و از اعضای فعلی دفتر حسن روحانی رئیس جمهور این کشور، به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک منصوب شده است.

انتصاب آقای تخت‌روانچی، به پیشنهاد وزیر امور خارجه و با حکم رئیس جمهور ایران صورت گرفته است.

در دوره های پیشین، اعلام شده بود که دفتر آیت‌الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم باید با فردی که برای پست نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل انتخاب می شود، مخالفت نداشته باشد.

مجید تخت روانچی، پیش از انتصاب به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک، معاون دفتر سیاسی رئیس جمهور بود.

غلامعلی خوشرو که پیش از آقای تخت روانچی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران بود، با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، مجبور به بازگشت به ایران شد. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک از پاییز سال گذشته بدون حضور نماینده دائم اداره می شود.

مجید تخت روانچی تحصیل کرده ایالات متحده آمریکاست و در زمانی که کمال خرازی نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک بود، به عنوان یکی از معاونان او در این شهر حضور داشت.

با شروع دوره ریاست جمهوری حسن روحانی و وزارت محمدجواد ظریف، آقای تخت روانچی به مدت چهار سال معاون وزارت خارجه ایران در امور اروپا و آمریکا بود.

از آقای تخت‌روانچی به عنوان یکی از دیپلمات های عملگرای جمهوری اسلامی ایران نام برده می شود. او مدتی سفیر جمهوری اسلامی در سوئیس بوده است.

شروع دوره نمایندگی مجید تخت روانچی در نیویورک همزمان با افزایش تنش ها میان ایران و آمریکاست. ایالات متحده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سازمان تروریستی شناخته و ایران هم متقابلا نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه را به همین صفت درآورده است