از خسارتهای سیل؛ آسیب به ۱۴هزار کیلومتر راههای کشور و ۱۳ هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی

seyl-Takhribha

ایرنا نوشت: وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از ۱۴ هزار کیلومتر از راههای کشور اعم از راههای اصلی، فرعی و روستایی در بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ نقطه کشور، در اثر سیل دچار آسیب شد.
 
«محمد اسلامی» امروز (یکشنبه) برای ارائه گزارش از آخرین وضعیت کمک رسانی به سیل زدگان و میزان خسارات وارد شده در اثر سیل، در مجلس حضور یافت.
وی بیان کرد: خسارتهای وارد شده به راه های کشور به طور کلی از نوع آب بردگی، آب شستگی، فرونشست، ریزش کوه و یا رانش زمین بوده است.
 
«خسارت سیل به راه ها»
وزیر راه و شهرسازی افزود: در این مقاطع به بیش از ۱۰ هزار و ۹۰۰ ابنیه فنی (از جمله پلها و آب‌روها) آسیب وارد شد که در این ارتباط،۷۲۵ پل به طور کامل تخریب شد.
 
«خسارت ۱۳ هزار میلیارد تومانی سیل به بخش کشاورزی» 
در خبر دیگری، وزیر جهادکشاورزی، گفت: وقوع سیل در کشور، تا امروز (یکشنبه، 25 فروردین) حدود 13 هزار میلیارد تومان خسارت به تولیدکنندگان زیربخش های مختلف بخش کشاورزی وارد کرده است.
 
«محمود حجتی» نیز امروز برای ارائه گزارش از آخرین وضعیت کمک رسانی به سیل زدگان و میزان خسارات وارد شده در اثر سیل، در مجلس حضور یافت.
وی با اشاره به اینکه سه هزار میلیارد تومان از کل خسارتهای وارد شده به بخش کشاورزی، مربوط به کشت و صنعت های خوزستان است، گفت: در خوزستان هنوز داریم آسیب می بینیم.
 
به گفته وزیر جهادکشاورزی، بیشترین خسارت ها به زیربخش های زراعت، باغبانی، دامپروری، زنبور عسل و مرغداری ها وارد شده است.
حجتی اظهار داشت: به دنبال وقوع سیل در کشور، 600 مرغداری در سطح کشور آسیب دید.

در این رابطه