دادستان کل آمریکا: مولر شواهدی مبنی بر تبانی کارزار انتخاباتی ترامپ با روسیه نیافت

mueller robertویلیام بار، دادستان کل آمریکا می گوید رابرت مولر، بازپرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا شواهدی مبنی بر تبانی کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه نیافته است.

وی با این حال تاکید کرد که گزارش رابرت مولر نشان می دهد که روسیه به دنبال دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده است.

دادستان کل ایالات متحده روز پنجشنبه گزارش رابرت مولر در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا را منتشر خواهد کرد.

ویلیام بار تاکید کرد که کاخ سفید با تیم تحقیق رابرت مولر کاملا همکاری کرده است. به گفته دادستان کل آمریکا رابرت مولر شواهدی مبنی بر «مانع تراشی» دونالد ترامپ در برابر تحقیق در مورد دخالت روسیه در انتخابات آمریکا نیز نیافته است.

انتظار می رود در این گزارش جزئیات بیشتر و کاملی در مورد تحقیق رابرت مولر و همکارانش در مورد احتمال تبانی کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه آمده باشد.

رابرت مولر و همکارانش به مدت ۲۲ ماه در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و تبانی احتمالی کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه تحقیق کردند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا هرگونه تبانی با روسیه را رد کرده است. وی از تحقیق رابرت مولر در مورد احتمال تبانی کارزارش با روسیه تحت عنوان «اذیت و آزار رئیس جمهوری» یاد کرده است.

انتظار می رود ویلیام بار از انتشار بخشهایی از گزارش رابرت مولر به دلیل وجود اطلاعات حساس در آن جلوگیری کند.

منبع: یورونیوز