یک زندانی سیاسی در زندان فشافویه به 'قتل' رسید

zendani

بی بی سی: گزارشها از ایران حاکی است علیرضا شیرمحمدعلی ۲۱ ساله که به دلیل فعالیت در فضای مجازی در سال ۹۷ بازداشت و به ۸ سال زندان محکوم شده بود، در زندان فشافویه به "قتل" رسید.

آقای شیرمحمدی علی به اتهام “توهین به مقدسات”، “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی”، “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” به هشت سال زندان محکوم شده بود.

این زندانی سیاسی چندی پیش در اعتراض به وضعیت زندان فشافویه اعتصاب غذا کرده بود و خواستار انتقال به زندان اوین شده بود.