وزیر امور خارجه روسیه: مسئولیت عواقب فاجعه بار آتش افروزی احتمالی در منطقه خاورمیانه با آمریکا خواهد بود.

Lawroofبه گزارش اسپوتنیک به نقل از سخنان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ، افزایش تنش های کنونی در خاورمیانه مرتبط با خط مشی ضد ایرانی آمریکا است، برای به آتش کشیدن این وضعیت خطرناک تنها یک " کبریت" کافی است.

لاوروف در مصاحبه با روزنامه "آرگومنتیه فاکتی" گفت: "افزایش کنونی تنش در منطقه، نتیجه مستقیم خط مشی ضدایرانی واشنگتن و برخی از متحدانش است. آمریکا قدرت نمایی کرده و مبارزاتی برای بی اعتبار کردن تهران به راه انداخته است و ایران را متهم تمام گناهان می داند. این مسئله منجر به ایجاد وضعیت خطرناکی خواهد شد: برای آتش افروزی وضعیتی خطرناک در خاور میانه تنها یک "کبریت" می تواند کافی باشد. مسئولیت عواقب فاجعه بار احتمالی با آمریکا خواهد بود."

روابط واشنگتن و تهران پس از بیانات اخیر مقامات جمهوری اسلامی درباره متوقف کردن برخی از اقدامات در چارچوب برجام متشنج تر شده است. دیرتر حسن روحانی ، رئیس جمهور ایران 60 روز به کشورهای اروپایی عضو برجام مهلت داد تا طی این مدت تعهدات بانکی و نفتی خود در برابر جمهوری اسلامی را اجرا کنند. روحانی نامه هایی با این موضوع را برای رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین نوشت.

منبع: اسپوتنیک