مجوز افزایش ۱۰‌ درصدی قیمت نان در مراکز استان‌ ها

nan gheimat روزنامه شهروند: معاون وزیر صنعت با بیان اینکه رئیس‌جمهوری اجازه افزایش سراسری قیمت نان را نداده است، گفت: «وی اجازه داده در مراکز استان‌ ها افزایش نرخ تا سقف ۱۰‌ درصد انجام شود.» 
 
حسن یونس سینکی گفت: «در ‌سال ۹۷ با دستور رئیس‌ جمهوری هیچ دستگاهی اجازه تصمیم‌ گیری در مورد افزایش ملی قیمت نان را ندارد، اما رئیس‌ جمهوری اجازه داده در مراکز استان‌ ها با بررسی در ستاد تنظیم بازار و با تأیید شورای تأمین استان‌ها، افزایش قیمت حداکثر تا سقف ۱۰‌ درصد صورت گیرد، به این معنا که شوراهای تأمین استان‌ ها و ستادهای تنظیم بازار اجازه خواهند داشت تا سقف تعیین‌ شده، مجوز افزایش قیمت نان را صادر کنند. 
 
این مجوز فقط در سطح استانی و منطقه‌ ای بوده و هیچگونه افزایش سراسری و ملی برای قیمت نان اتفاق نخواهد افتاد. 
 
در تهران هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده و قیمت‌ های قبلی جاری است.»