سکینه الماسی نماينده جم در مجلس نظام:آیا صدای طبل حسین عدالت را بیدار می‌کند یا عدالت را خفه می‌کند؟

 almasi sakineh

بخشی از سخنان خانم سکینه الماسی در مجلس نظام: