زمین ساختمان مسکونی کلنگی بنگاه‌های معاملات ملکی سرشماری عمومی نفوس و مسکن

ghexymate zamin

مرکز آمار ایران از افزایش 148,6 درصدی متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین و 82.2 درصدی متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و افزایش 29.1 درصدی متوسط اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور در بهار 1398 نسبت به بهار 1397 خبر داد.

 براساس آمارهای اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان کلنگی 148.6 درصد، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی 82.2 درصد و متوسط مبلغ اجاره‌بهای یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور 29.1 درصد در بهار 98 نسبت به بهار 97 افزایش یافته است.

با توجه به این‌که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در شهرهای بزرگ، باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح استان یا کشور می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد. در ضمن وزن‌های مورد استفاده بر مبنای واحدهای مسکونی دارای سکنه در سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 به‎روز شده است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور 33251 هزار ریال با میانگین مساحت 265 مترمربع بوده است، که نسبت به فصل قبل، 16,1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 148.6 درصد افزایش داشته است.
منبع : اعتماد انلاین