مقامات امنیتی عراق: گروهی از شبه نظامیان مورد حمایت ایران به سوی تظاهر کنندگان تیر اندازی کردند

baghdad tazahoratمقامات امنیتی عراق می گویند که در جریان اعتراضات اخیر این کشور گروهی از شبه نظامیان مورد حمایت ایران از روی پشت بام ساختمان ها به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی کردند.

خبرگزاری رویترز ضمن اعلام این خبر به نقل از دو مقام امنیتی عراق گزارش داده است که رهبران گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران به طور سرخود تصمیم به سرکوب موج اعتراضی علیه دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق گرفتند.

شبه نظامیان مورد حمایت ایران از دولت کنونی عراق حمایت می کنند. یکی از دو منبع امنیتی در این مورد گفت: «ما شواهد تائید شده در اختیار داریم که تک تیراندازان عناصری از شبه نظامیان بودند که مستقیما به جای فرمانده کل نیروهای مسلح به فرمانده خود گزارش می دادند.»

وی افزود: «آنها متعلق به گروهی بودند که بسیار به ایرانی ها نزدیک بودند.»

دومین منبع امنیتی گفته است که شبه نظامیانی که لباس سیاه به تن داشتند در سومین روز اعتراضات به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی کردند.

در جریان موج اخیر تظاهرات در عراق بیش از ۱۰۰ نفر کشته و حدود شش هزار نفر مجروح شدند.

منبع: یورو نیوز