۹۸ نفر از آقازاده‌ ها در لیست بورسیه‌ های غیرقانونی

boorsieh tahsili نماینده تهران در مجلس بیان کرد: برخی نماینده‌ های مجلس در ماجرای بورسیه‌ ها معرفی‌ کننده بودند، من الان سربرگ‌ هایشان را دارم.
 
اعتماد آنلاین: محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی ویدئویی با اعتمادآنلاین درباره بحث بورسیه‌ ها که مدتی پیش جنجالی شد گفت: ۹۸ نفر از آقازاده‌ ها در لیست بورسیه‌ های غیرقانونی حضور دارند. برخی از مهترین بخش‌ های این گفتگو به شرح زیر است:
 
برخی نماینده‌ های مجلس در ماجرای بورسیه‌ ها، معرفی‌ کننده بودند، من الان سربرگ‌ هایشان را دارم.
 
۹۸ نفر از آقازاده‌ ها در لیست بورسیه‌ های غیرقانونی حضور دارند.
 
از آقازاده فلان وزیر تا آقازاده فلان امام‌ جمعه و سردار در بورسیه‌ ها بودند.