تحریم انتخابات در الجزایر و تظاهرات مخالفان

entekhabat aljazayerانقلاب اسلامی در هجرت: بیش از هشت ماه پیش جنبش اعتراضی مردم الجرایر منجر به پایان دیکتاتوری که بعد از جنبش استقلال طلبانه مردم ومبارزه آنها با استعمار فرانسه استقرار یافت شد. این جنبش اما به برکناری رئیس جمهور مستبد بسنده نکرد و به قصد تغییر اساسی و استقرار حکومت حقوندان تا کنون ادامه یافته است . از عوامل پیروزی تا کنون فراگیری جنبش حق طلبی و پرهیز از خشونت و محل ندادن به گروه های خشونت طلب است.گرچه بازماندگان از نظام پیشین به ویژه نظامیان که سالها قدرت را در دست داشتند با روش های گوناگون و وعده دادن ها از جمله برگزاری " انتخابات"کوشیده اند تا جنبش را خاموش کنند اما مردم الجزایر به این حیله تن در ندادند. بنا بر گزارش خبرگزاریها رای گیری امروز برای انتخاب رئیس جمهور با تحریم گسترده و اعتراضات مردم مواجه شده است.

به گزارش بی بی سی : در الجزایر رای گیری برای انتخاب رئیس جمهوری جدید در حالی در جریان است که هزاران نفر در مخالفت با این انتخابات در خیابان‌های الجزیره، پایتخت دست به تظاهرات زده‌اند.

در منطقه قبائل، معترضان دو شعبه رای گیری را تخریب کردند.

تلاش پلیس برای متفرق کردن معترضان تا کنون ناموفق بوده است.

این انتخابات هشت ماه پس از کناره‌گیری عبدالعزیز بوتفلیقه از قدرت برگزار می‌شود. بدنبال اعتراضات گسترده در این کشور، آقای بوتفلیقه که برای مدت طولانی در قدرت بود، مجبور به کناره‌گیری شد.

معترضان که خواستار پاکسازی کامل سیستم سیاسی کشور هستند، این انتخابات را تحریم کرده‌اند.

تمامی کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات، ارتباط نزدیکی با دولت عبدالعزیز بوتفلیقه داشته‌اند.

تقریبا از یک سال پیش هزاران الجزایری هر جمعه در پایتخت و سایر شهرهای این کشور علیه برگزاری هرگونه انتخاباتی زیر نظر دولت فعلی دست به تظاهرات زده‌اند.

معترضان خواستار آن هستند که تمامی مقامات مرتبط با رئیس جمهور سابق از جمله نخست وزیر و وزیر کشور از کارشان برکنار شوند.

معترضان می‌گویند چهره‌های جدیدی باید برای سازماندهی "انتخاباتی واقعی" در کشور بر سرکار بیایند.

بسیاری از اعتراض کنندگان معتقدند که نخست وزیر و وزیر کشور برای برگزاری انتخاباتی شفاف قابل اعتماد نیستند به این دلیل که آن‌ها را از عوامل آقای بوتفلیقه می‌دانند.

منبع : بی بی سی