مجوز برداشت ۲.۷۹میلیاردیورویی از صندوق توسعه ملی در سال ۹۹

Sandoghe Toseye Melli-jpg

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجوز برداشت ۲.۷۹۵میلیاردیورویی از صندوق توسعه ملی در سال ۹۹ صادر شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه 99 با توجه به مجوزهای صادرشده برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مقرر شد مبلغ 2.795 میلیارد یورو از این صندوق در سال آینده برداشت شود.

براساس این گزارش، در بند «ه» تبصره 4 لایحه بودجه 99 آمده بود:

به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ سه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (٣.٤٢٥.� � � .� � � ) یورو از منابع سال ١٣٩٩ صندوق توسعه ملی را به‌صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت برداشت کرده و منابع مذکور را به مصرف برساند.

 

بعد از اخذ مجوزهای لازم از مقام معظم رهبری درباره برداشت از صندوق توسعه ملی، بند «ه» تبصره 4 لایحه بودجه 99 با تغییراتی در میزان برداشت از صندوق توسعه ملی و موارد مصرف آن به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید.

به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون (2.795.000.000) یورو از منابع سال ١٣٩٩ صندوق توسعه ملی را به‌صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به‌شرح جدول این بند برداشت کرده و منابع مذکور را با رعایت شرایط زیر به مصرف برساند:

 

بودجه ایران ,

 

انتهای پیام/+