۶ زمین ‌لرزه در بازۀ زمانی ۷ ساعت در شرق استان تهران - ایران در شمار کشورهای زلزله ‌خیز جهان در منطقه ‌ای به طول ۱۶۰۰ کیلومتر و عرض ۴۰۰ کیلومتر

Zelzele-Negari-Hoshdari دنیای اقتصاد : ۶ زمین ‌لرزه صبح روز گذشته در فاصله زمانی ۷ ساعت، شرق استان تهران را تکان داد. بررسی ‌های اولیه نشان می‌ دهد زلزله ‌های خوشه ‌ای در فاصله حدود ۹۰ کیلومتری پایتخت تحت تأثیر فعالیت سه گسل رخ داده است که یکی از آنها مسبب زلزله ۱/ ۵ ریشتری ۱۹ اردیبهشت‌ ماه بوده است. روند شدت ۵ زلزله اول تقریباً نزولی بود؛ اما زلزله ششم با بزرگی ۴ ریشتر باعث شد احتمال فرضیه وقوع پیش ‌لرزه قبل از زلزله بزرگ‌ ضعیف شود. یک زلزله‌ شناس با تحلیل آنچه روز گذشته در شرق تهران رخ داد، دو احتمال را توضیح می‌ دهد.
 
وقوع ۶ زمین ‌لرزه خوشه ‌ای در شرق استان تهران در بازه زمانی ۵ و ۱۵ دقیقه بامداد تا ۱۱ و ۴۹ دقیقه قبل از ظهر دیروز، یکشنبه، بار دیگر یک سؤال قدیمی درخصوص ارتباط زمین ‌لرزه ‌های اطراف تهران با رخداد احتمالی زلزله بزرگ پایتخت را در میان مردم و متخصصان حوزه زلزله ‌شناسی تکرار کرد. یافته ‌های «دنیای اقتصاد» از جزئیات این زمین ‌لرزه و گمانه ‌زنی‌ های متخصصان حوزه زلزله ‌شناسی در ارتباط با مشخصات و ماهیت ۶ زمین ‌لرزه ‌ای که از بامداد تا پیش از ظهر دیروز طی ۷ ساعت ۶ بار، فیروزکوه در شرق استان تهران را به لرزه درآورد، نشان می ‌دهد، روند زمین ‌لرزه‌ های رخ داده از ابتدا تا قبل از زمین ‌لرزه ششم به لحاظ شدت و بزرگای زمین لرزه ‌ها، کاهشی بوده، اما بزرگای زمین لرزه ششم روند افزایشی به خود گرفته است. زمین ‌لرزه ششم اختلاف یک و نیم ریشتری با زمین لرزه پنجم داشته است.
 
ساعت ۵ و ۱۵ دقیقه بامداد دیروز، زمین ‌لرزه ‌ای به بزرگای ۶/ ۳ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین، حوالی فیروزکوه در شرق استان تهران را به لرزه درآورد. در همین منطقه، رخداد زمین لرزه ۳/۶ ریشتری در ساعت ۵ و ۲۳ دقیقه بامداد، زمین لرزه دیگری با بزرگای ۳/۳ ریشتر در ۵ و ۳۰ دقیقه، زلزله‌ ای با بزرگای ۳ ریشتر و در ۶ و ۳۲ دقیقه، زمین ‌لرزه‌ای با بزرگای ۲/۵ ریشتر به وقوع پیوست. زمین لرزه بعدی، یک ساعت و ۲۶ دقیقه بعد، یعنی در ساعت ۷ و ۵۸ دقیقه صبح با بزرگای ۲/۵ ریشتر در همین منطقه به ثبت رسیده است.
 
اما در ساعت ۱۱ و ۴۹ دقیقه زلزله ۴ ریشتری در کانون وقوع ۵ زمین لرزه قبلی، فیروزکوه را به لرزه درآورد و باعث شد روند نزولی زمین لرزه‌ها که از اولین تا پنجمین زمین‌لرزه صبح دیروز آغاز شده بود به سمت افزایش شدت و بزرگای زلزله حرکت کند.
 
تا قبل از وقوع زمین لرزه ۴ ریشتری، دو تحلیل اولیه درخصوص ماهیت زلزله‌های صبح دیروز فیروزکوه وجود داشت.
 
اولین تحلیل این بود که این زمین لرزه‌ها در واقع همان خرد لرزه ‌ها و تداوم لرزش ‌هایی هستند که در این منطقه همواره بعنوان یک منطقه لرزه ‌خیز و فعال به لحاظ لرزه‌ ای به وقوع پیوسته ‌اند. در اطراف تهران در مناطق مختلف از جمله حوالی فیروزکوه، همواره و به‌ صورت روزانه چند خرد لرزه به ثبت می ‌رسد که بسیاری از آنها به دلیل خرد مقیاس بودن از سوی ساکنان این مناطق حتی احساس نیز نمی ‌شوند و از سوی زلزله ‌شناسان نیز مورد توجه قرار نمی‌ گیرند.
 
فرضیه دومی که صبح دیروز و تا قبل از وقوع زمین لرزه ۴ ریشتری درخصوص ماهیت ۵ زمین لرزه رخ داده تا ساعت ۷ و ۵۸ دقیقه صبح یکشنبه در فیروزکوه مطرح شد، آن بود که این زمین لرزه‌ها می‌ تواند پیش ‌لرزه زمین لرزه یا زمین لرزه ‌های بزرگ ‌تری محسوب شود و حتی برای برخی این سؤال ایجاد شد که آیا این زمین لرزه می‌ تواند با زلزله ۵/۱ ریشتری روز ۱۹ اردیبهشت ۹۹ که در دماوند رخ داد و در تهران نیز احساس شد ارتباطی داشته باشد؟
 
وقوع زمین لرزه ۴ ریشتری در ساعت ۱۱ و ۴۹ دقیقه قبل از ظهر دیروز این تحلیل‌ها را به روزرسانی کرد و یک سؤال مهم در ارتباط با زمین لرزه‌ های رخ داده در طول ۷ ساعت را مطرح کرد. مبنی بر آنکه آیا این ۶ زمین ‌لرزه به معنای پیش ‌لرزه زلزله بزرگ یا زمین ‌لرزه اصلی با مقیاس بیش از ۴ ریشتر است یا در ادامه تداوم لرزش‌ ها در مناطق فعال لرزه‌ای اطراف تهران رخ داده است و به زلزله بزرگ ارتباطی ندارد؟
 
در شرایطی که همه نگاه ‌های تخصصی و عمومی به سمت پاسخ به یک سؤال مهم مبنی بر اینکه آیا زلزله بزرگ در راه است، قرار گرفته است و برخی در پاسخ به این سؤال سکوت کرده یا از عدم قطعیت برای پاسخ به این سژال خبر می ‌دهند، علی بیت اللهی، زلزله ‌شناس سرشناس با توجه به شواهد و قرائن موجود و نقشه ‌های مربوط به لرزه ‌خیزی منطقه ‌ای که این ۶ زمین ‌لرزه در آن به وقوع پیوسته، احتمالات موجود در این زمینه را بررسی کرده و به «دنیای ‌اقتصاد» اعلام کرد: هرچند نمی ‌توان با قطعیت در این باره اظهار نظر کرد اما بررسی ‌ها نشان می‌دهد این ۶ زمین لرزه که تا قبل از ظهر دیروز فیروزکوه در شرق استان تهران را به لرزه درآورد یک تفاوت عمده با زمین لرزه ۵/۱ ریشتری ۱۹ اردیبهشت‌ ماه دماوند دارد از این بابت که این زمین‌ لرزه ها از نوع خوشه ‌ای بوده است.
 
به این معنا که تعداد قابل توجهی زمین ‌لرزه در یک فاصله زمانی کوتاه در یک نقطه یا منطقه به وقوع پیوسته است. این در حالی است که به گفته وی تجارب شخصی این زلزله ‌شناس نشان می ‌دهد همواره پیش ‌لرزه‌ های مربوط به زمین ‌لرزه ‌های بزرگ، به ‌صورت تک‌ لرزه اتفاق می ‌افتد و روند خوشه ‌ای ندارد.
 
همچنین شواهد نشان می‌ دهد با استناد به موضوع خوشه ‌ای بودن این زمین لرزه‌ها و اینکه زمین لرزه ششم روند نزولی شدت و بزرگای زمین لرزه‌های قبلی را متوقف کرده و به میزان ۴ ریشتر به وقوع پیوسته است، احتمال پیش ‌لرزه بودن این زمین لرزه ‌ها کم است و احتمال نزدیک ‌تر آن است که این زمین ‌لرزه ‌ها تداوم فعالیت‌ های لرزه ‌ای در منطقه ‌ای است که به لحاظ فعالیت گسلی و لرزه‌ ای، منطقه ‌ای فعال محسوب می ‌شود و همواره زمین لرزه‌ ها وخرد لرزه‌ هایی در آن به‌ وقوع می ‌پیوندد. به گفته بیت ‌اللهی پیش از این نیز به خصوص در یکی، دو سال گذشته در این منطقه که منطقه ‌ای فعال به لحاظ لرزه ‌ای است، زمین لرزه‌ های حتی با مقیاس بزرگ ‌تر به ثبت رسیده است.
 
بیت ‌اللهی همچنین اعلام کرد: شواهد و قرائن با استناد به نقشه‌های گسلی موجود نشان می‌دهد این زمین لرزه‌ها در یک زون تقاطعی در امتداد ٣ گسل شمال سمنان، فیروزکوه و حصاربن، به وقوع پیوسته است و به نظر می ‌رسد ارتباطی با گسل مشاء که گسل مسبب زمین لرزه ۵/۱ ریشتری ۱۹ اردیبهشت ماه دماوند بود، ندارد. در واقع بر اساس این شواهد و قرائن، به ‌نظر می ‌رسد ۶ زمین لرزه ‌ای که تا پیش از ظهر دیروز، فیروزکوه را به لرزه درآورند، ناشی از فعالیت گسل مشاء نبوده و کانون این زمین‌ لرزه ‌ها با گسل مشاء فاصله داشته است. از سوی دیگر محل وقوع این زمین ‌لرزه تا ۸ کیلومتری جنوبی گسل مشاء قرار دارد. این در حالی است که فاصله کانون این زمین لرزه‌ ها با تهران ٢ برابر فاصله کانون زمین لرزه ۵/۱ ریشتری ۱۹ اردیبهشت دماوند با تهران است. به گفته وی فاصله این تجمع لرزه ‌ای که صبح دیروز فیروزکوه را لرزاند تا مرز شرقی تهران ۹۰ کیلومتر است و تا مرکز شهر این فاصله به ۱۱۰ کیلومتر می‌رسد. این در حالی است که زمین لرزه ۵/۱ ریشتری دماوند ۵۰ کیلومتر تا مرز شرقی تهران فاصله داشته است.
 
بنابراین این موضوع نیز می ‌تواند به‌ عنوان یک شاهد مهم درباره اینکه احتمال تهدید تهران از ناحیه وقوع زمین ‌لرزه بزرگ به واسطه وقوع زمین‌ لرزه‌ های صبح دیروز فیروزکوه کم است، مورد توجه و تأمل قرار بگیرد. در واقع این زمین‌ لرزه و مکان وقوع آن در شرقی‌ ترین نقطه استان تهران و با فاصله زیاد از پایتخت واقع شده است و همین فاصله زیاد احتمال ارتباط آن با زمین لرزه بزرگ تهران را به حداقل می‌ رساند.
 
***
 
دماوند در فهرست آتشفشان ‌های فعال
 
۲۰۲۰.۰۵.۰۸- دویچه وله فارسی: کوه آتشفشانی دماوند در ۵۰ کیلومتری پایتخت ایران یکی از آتشفشان‌هایی است که پژوهشگران در مورد فعال شدن آن هشدار داده‌اند. اطراف این آتشفشان گسل‌های مختلفی وجود دارد که احتمالأ یکی از آنها مسبب زلزله بامداد جمعه بوده است.
 
تیمی از پژوهشگران آمریکایی که در مورد فعالیت‌ آتشفشان‌‌ها تحقیق می‌کند، آتشفشان دماوند را در فهرست آتشفشان‌های با ظرفیت فوران می‌داند. این تیم در مقا‌له‌ای که اسفند سال ۹۶ در مجله نیچر منتشر شد، ضمن اشاره به تغییر وضعیت زمین، فعال شدن آتشفشانهای خفته را یکی از پیامدهای این تغییر دانسته بود.
 
در فهرستی که این پژوهشگران در مورد آتشفشان‌های دنیا منتشر کردند، به طور مشخص به دماوند در ایران و Taupo در نیوزیلند اشاره شده بود.
 
دماوند با بیش از ۵۶۰۰ متر ارتفاع مرتفعترین کوه ایران و دومین آتشفشان مرتفع غیرفعال قاره آسیاست. از دهانه این آتشفشان در حال حاضر دود اندکی خارج می‌شود.  
 
دماوند روی صفحاتی از پوسته زمین قرار دارد که مدام در حال حرکت هستند و به یکدیگر فشار می‌آورند. محل برخورد این صفحات گسل نام دارد.
 
از میان گسل‌های اطراف آتشفشان دماوند می‌توان به "شمال تهران"، "مشا"، "کهریزک" و "گرمسار" اشاره کرد. ایرج حق‌‌شناس معاون پژوهشی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در ایران گفته است که گسل مسبب زلزله بامداد جمعه به احتمال زیاد گسل مشا بوده است.  
 
زلزله‌ نیمه شب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ با قدرت ۵،۱ ریشتر استان‌های تهران و مازندران و البرز را به لرزه در آورد. کانون زلزله روستای زیارت، شش کیلومتری شهر دماوند گزارش شده و عمق آن به نقل از مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران، هفت کیلومتری زمین بوده است.
 
سخنگوی مدیریت بحران ایران گفته است که این زلزله به دلیل عمق کم آن در شهرهای همجوار از جمله پایتخت احساس شده و تا ساعت ۸ و نیم بامداد حدود ۳۴ پس‌لرزه داشته است.
 
کارشناسان می‌گویند که زمین‌لرزه‌های با عمق کم در مقایسه با زمین‌لرزه‌های مشابه اما در عمق بیشتر، با قدرت بیشتری بر سطح زمین خود را نشان می‌دهند و خرابی بیشتری به بار میآورند.  
 
تورستن دام، کارشناس مرکززمین‌شناسی پوتسدام آلمان می‌گوید: «صفحات بسیاری در ایران فعال هستند که با شیب اندک روی یکدیگر می‌چرخند. برخورد این صفحات با یکدیگر، موجب زمین‌لرز‌ه‌هایی با عمق کم یعنی در ۱۶ تا ۳۰ کیلومتری زمین می‌شود.»  
 
برای مقایسه می‌توان به برخورد صفحات در اقیانوس آرام اشاره کرد که عمق آنها گاه صدها کیلومتر پایین‌تر از کف اقیانوس است.
 
تورستن دام ایران را در شمار کشورهای زلزله‌خیز جهان می‌داند و می‌گوید: «در منطقه‌ای به طول ۱۶۰۰ کیلومتر و عرض ۴۰۰ کیلومتر در ایران صفحات بسیاری در حال حرکت هستند که اغلب با قدرت زیاد با یکدیگر برخورد می‌کنند.»