تأمین ۳۶ هزار میلیارد تومان کسر بودجۀ دولتی از طریق انتشار اوراق بدهی پس از ۷ مرحله حراج آنها

Oragh-Gharzeh-1 بانک مرکزی از تأمین ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت بدون خلق نقدینگی جدید و از طریق انتشار اوراق بدهی خبر داد.
 
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد در راستای دستیابی به هدف تورمی اعلامی و در چارچوب سیاستگذاری جدید پولی، بانک مرکزی تلاش می‌کند با مدیریت نقدینگی در جامعه و هدایت آن به سمت متقاضیان بخش واقعی همچون دولت، ضمن تأمین نیاز آنها از رشد کنترل نشده نقدینگی جلوگیری کند.
 
بر همین اساس این بانک در چارچوب اجرای عملیات بازار باز که در آن اعطای تسهیلات به بانک‌ها منوط به اخذ وثیقه است، به دولت کمک کرده تا کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش آنها به بانک‌ها و نهادهای مالی غیر بانکی تأمین کند.
 
در این روش که «حراج اوراق بدهی دولت» نام دارد، دولت از منابع موجود در بازار پول تأمین مالی و از مراجعه به بانک مرکزی و دریافت پول پر قدرت خودداری می‌کند.
 
در این چارچوب تاکنون ۷ مرحله اوراق بدهی دولت حراج شده و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت از این محل تأمین شده، بدون آنکه نقدینگی جدیدی خلق شود.
 
برنامه تأمین مالی کسری بودجه دولت از طرق حراج هر هفته توسط بانک مرکزی برگزار می‌ شود و اوراق دولت به بانک ‌ها و نهادهای مالی غیر بانکی فروخته می‌شود. در این ساز و کار، بانک مرکزی حراج را برگزار کرده، دولت برندۀ حراج را مشخص، معامله در بازار سرمایه انجام، و در نهایت وجه حراج به حساب خزانه واریز می ‌شود.