ظریف در مسکو: ایران آماده روابط خوب با عربستان سعودی است

zarif m javadبه گزارش اسپوتنیک وزیر امور خارجه ایران در مسکو گفت: ایران آماده روابط خوب با عربستان سعودی است، اما خود این کشور نمی خواهد چنین رابطه ای با تهران داشته باشد.

محمد جواد ظریف در نشست مسکو در پاسخ به سوالی در خصوص روابط ایران و عربستان گفت: "ما با ترکیه و عراق روابط خوبی داریم. روابط بسیار نزدیک با پاکستان داریم. روابط بسیار نزدیک با بسیاری از کشورها در سواحل جنوبی خلیج فارس داریم. متأسفانه دولت عربستان سعودی نمی خواهد با ما همراه باشد. ما برای چنین روابط (خوبی) آماده هستیم. آن روابط خوبی با سایر همسایگان خود داریم، با عربستان سعودی و امارات بر اساس تفاهم خوب، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، و همچنین بر اساس عدم دخالت در امور داخلی، انجام داده ایم. دولت عربستان سعودی به خوبی از عقاید و پیشنهادات ما آگاه است."

منبع: اسپوتنیک