الکساندریا اوکاسیو کورتز در مجلس نمایندگان امریکا: من باید به پدر و مادرم نشان دهم آنها مرا بزرگ نکرده‌ اند تا فحاشی مردان را بپذیرم - این یک فرهنگ مصون از مجازاتی است که خشونت و خشونت کلامی علیه زنان را پذیرفته و تمامی ساختار قدرت از آن حمایت می ‌کند

Ocasio C-A-1 دویچه وله فارسی: پس از توهین یکی از نمایندگان مرد حزب جمهوری ‌خواه مجلس آمریکا به الکساندریا اوکاسیو کورتز، نماینده زن حزب دموکرات، او با ایراد سخنرانی تکان دهنده ‌ای در صحن مجلسT مخالفت خود را با هرگونه توهین و خشونت علیه زنان ابراز کرد.
 
سرانجام الکساندریا اوکاسیو کورتز، نماینده جوان حزب دموکرات آمریکا به فحاشی و توهین تد یوهو، نماینده حزب جمهوری‌خواه در مجلس این کشور که او را "عوضی پتیاره" خوانده بود، با ایراد یک سخنرانی برجسته و تکان دهنده، پاسخ داد. 
 
اوکاسیو کورتز در سخنرانی خود در روز پنچشنبه دوم مرداد (۲٣ ژوئیه) در کنگره آمریکا گفت: «این تنها یک مورد نیست. این نوع برخورد یک فرهنگ است، فرهنگی مصون از مجازات، که در آن خشونت و خشونت کلامی علیه زنان پذیرفته می ‌شود و تمامی ساختار قدرت از آن حمایت می ‌کند.»
 
اوکاسیو کورتز گفت که در واقع در ابتدا می‌ خواست موضوع را مسکوت بگذارد، اما نحوۀ عذرخواهی تد یوهو،  مانع از این کار شد. 
 
موضوع اینگونه بود که یوهو و اوكاسیو كورتز در اوایل هفته جاری در پله ‌های ساختمان کنگره آمریکا در حال صحبت بودند. در میانه این مکالمه از قرار، یوهو سخنان این خانم نمایندۀ دموکرات را "انزجارآمیز"، خوانده است. اوكاسیو كورتز در سخنان خود در مجلس گفته بود که بیکاری و فقر ناشی از بحران کرونا می‌ تواند به افزایش ارتکاب جرم در شهر نیویورک منجر شود. هنگامی که این دو سیاستمدار از هم جدا شدند، یوهو در حضور یک نماینده دیگر مجلس از اوکاسیو کورتز، به عنوان "یک پنیاره عوضی"، نام برده است.
 
"دختران و همسرش، بهانه هستند":
 
یوهو روز گذشته چهارشنبه ٢١ ژوئیه، از "نحوۀ گفتگوی ناگهانی"، میان خودش و کورتز، عذرخواهی کرد. این نمایندۀ جمهوری خواه، همچنین گفت که او پس از ۴۵ سال ازدواج و داشتن دو دختر، "از انتخاب واژگان" خود، آگاه است. 
                                                                            Yoho-Ted-1
پس از این پوزش، اوکاسیو کورتز گفت، یوهو می ‌خواست از همسر و دخترانش به عنوان سپر و بهانه ‌ای برای رفتار بد خود، استفاده کند. اوکاسیو کورتز، دو سال از جوان ‌ترین دختر یوهو، کوچک‌ تر است.
 
اوكاسیو كورتز در حالی که صدایش می ‌لرزید، در سخنان خود گفت: «من هم دختر کسی هستم. خوشبختانه پدر من دیگر زنده نیست که ببیند آقای یوهو با دخترش چگونه رفتار می ‌کند.» او افزود، اما مادرش بی ‌احترامی یوهو در مجلس نمایندگان را در تلویزیون مشاهده کرده است.
 
این زن دموکرات، افزود: «و من اینجا هستم زیرا باید به پدر و مادرم نشان دهم که من دختر آنها هستم. و اینکه آنها مرا بزرگ نکرده ‌اند تا فحاشی مردان را بپذیرم.»