تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی رازی در ماهشهر /ممنوعیت ورود نماینده کارگران به شرکت

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوkargaranزستان، یکی از این کارگران در  این باره گفت: مدیرعامل شرکت قول پرداخت یک حقوق پایه به‌عنوان پاداش به ما داده بود، ولی متأسفانه این موضوع فقط شامل کارکنان رسمی شد.

وی ادامه داد: سایر کارگران پیمانی فقط ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافت کردند که این موضوع با قول مدیرعامل منافات دارد.

بر اساس اخبار دریافتی، کارگران واحدهای بسته‌بندی، نیروگاه FPC، فن اندیش در پتروشیمی رازی به این موضوع اعتراض نمودند.

همچنین از ساعتی پیش، به دلیل ممانعت از ورود نماینده کارگران به شرکت، کارگران این پتروشیمی دست به تجمع زدند.

بر اساس اخبار رسیده به ایلنا، نماینده کارگران شرکت پتروشیمی رازی امروز صبح با توجه به درخواست کارگران مبنی بر رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا  بین کارگران رسمی و قرارداد مستقیم و پیمانکاری، بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل و بهبود وضعیت سرویس های ایاب و ذهاب با توجه به وضعیت بد آب وهوایی در خوزستان، به دستور مدیرعامل شرکت پتروشیمی رازی، ممنوع الورود شد که همین موجب شد حدود ۶۵۰ نفر از کارگران در جلو درب ورودی این شرکت تجمع کنند و خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند.