ویروس کرونا عامل بیماری کووید-۱۹ تا «۲۸ روز» می‌تواند روی سطوح دوام آورد و مسری باشد

coronavirusمحققان می‌گویند ویروس عامل بیماری کووید-۱۹ تا ۲۸ روز می‌تواند روی برگه چک، صفحات تلفن و سطوح فلزی دوام آورد و دیگران را مبتلا کند.

یافته‌های آژانس ملی استرالیا بیانگر آن است که ویروس سارس-کووید-۲ بیش از آن‌چه که تصور می‌شد دوام می‌آورد.

به گزارش شبکه جهانی بی‌بی‌سی، محققان در عین حال گفته‌اند که این آزمایش در فضای تاریک انجام شده است و ثابت شده که نور می‌تواند این ویروس را از ببرد.

برخی محققان درباره تهدید واقعی انتقال ویروس از سطوح مختلف به انسان در زندگی واقعی شک و تردیدهایی دارند.

ویروس کرونا عمدتا از راه سرفه، عطسه و صحبت کردن افراد به دیگران منتقل می‌شود. ولی شواهدی نیز وجود دارد که بیانگر سیال بودن آن در هوا و انتقالش از این طریق هست.

منبع: رادیو فردا