علیرضا زالی: پیک سوم کرونا هولناک‌تر از پیک‌های قبلی

zali alirezaبه گزارش افکارنیوز، علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران در جلسه‌ای که امروز با حضور مدیران پرستاری بیمارستان‌های دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: امروز سپاسگزاری و قدردانی از جامعه پرستاری گفتمان عمومی جامعه شده است و در هر کوی و برزنی بحث تکریم مدافعان سلامت و به طور ویژه جامعه پرستاری مطرح است.

وی با اشاره به ابتلای تعدادی از کادر درمان و همچنین به شهادت رسیدن برخی از پرستاران در جریان مبارزه با کرونا، یادآور شد: این روزها سرمایه اجتماعی انباشته شده برای کادر درمان به ویژه گروه پرستاری بی نظیر است.

رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با اشاره به شروع پیک سوم کرونا، توضیح داد: به نظر می‌رسد این پیک خیلی هولناکتر، عظیم‌تر و با دامنه عمیق‌تر از پیک‌های قبلی باشد.