ترامپ مجبور شد از هوادارانش بخواهد که به خانه هایشان برگردند

Trump

دونالد ترامپ در پیام ویدئویی ضبط شده از هوادارانش خواست که به خانه بازگردند.

ترامپ از زمان حمله معترضان به ساختمان کنگره تحت فشار بود که وارد عمل شود و از هوادارانش بخواهد که محل را ترک کنند.

رییس‌جمهور آمریکا در پیام ویدیویی به هواداران خود گفت:

* همه می‌دانند که انتخابات از ما دزدیده شده است. با این وجود ما حزب قانون و نظم هستیم. باید به خانه‌های خود برگردید، ما نمی‌خواهیم کسی آسیبی ببینید

* من درد شما را درک می‌کنم، ما انتخاباتی داشتیم که از ما دزدیده شده است.

* ما در زمانه‌ی بسیار سختی هستیم، هرگز در زمانه‌ای به این سختی نبودیم.

* خواهید دیدید که بعداً چه اتفاقی خواهد افتاد!