مسئول و مقصر دانستن دونالد ترامپ در تسخیر کاخ کنگره توسط ۶٠ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی ای در امریکا

congeres kakhesefid بیش از ۶۰ درصد از شهروندان آمریکا رئیس جمهور این کشور را عامل شورش و بلوا و همچنین تسخیر ساختمان کنگره در روز چهارشنبه می دانند.
 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نتایج نظرسنجی جدید و مشترک نشریه پولیتیکو/ مورنینگ روز پنج شنبه فاش کرد که از هر ١٠ شهروند آمریکایی، ۶ تن آنها «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا را برای تسخیر کنگره این کشور به دست حامیانش، مسئول و مقصر می دانند.
 
نشریه پولیتیکو در گزارشی پیرامون جزئیات و نتایج این نظرسنجی اعلام کرد: «نظرسنجی مذکور که از شامگاه چهارشنبه تا صبح پنج شنبه به وقت محلی انجام شد، نشان داد که ۶۳ درصد از رأی دهندگان ثبت نام شده معتقدند، ترامپ دستکم «تا حدی» باعث و بانی اتفاقاتی است که به شورش و بلوا در کنگره منتهی شد. تقریباً نیمی از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی (۴۹ درصد) نیز معتقدند که ترامپ «به میزان زیادی» مسبب بروز این شورش ها بوده است.
 
همچنین حدود ۷۰ درصد از پاسخ دهندگان در این نظرسنجی، شورشیان را حامیان ترامپ می دانستند و اکثریت آنها نیز (۵۹ درصد) اعلام کردند که این شورشیان باید در زمرۀ تروریست های داخلی قرار گیرند.
 
شایان ذکر است که در پی تسخیر ساختمان کنگره و تعطیلی موقت دو مجالس سنا و نمایندگان، قانونگذاران هر دو حزب مجبور شدند در مکان هایی امن پناه بگیرند.
 
این در حالی است که هدف اصلی شورشیان ایجاد اختلال در روند تأیید آرای الکترال کنگره و اعلام رسمی جو بایدن، نامزد پیروز در این انتخابات بود.