بلینکن هشدار داد که با ادامۀ وضعیت حاضر ایران فقط چند هفته با تولید بمب اتمی فاصله خواهد داشت!

belinken antonie

RFI : آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجۀ آمریکا، به نمایندگان کنگرۀ این کشور گفت که در پایان پنجمین دور مذاکرات وین برای احیای برجام، واشنگتن هنوز نمی داند که آیا ایران آمادۀ اجرای مفاد توافق اتمی (برجام) است یا نه، در حالی که این کشور چهار نعل به سوی توانایی تولید سلاح اتمی پیش می رود و با آهنگ کنونی، به گفتۀ بلینکن، فاصلۀ تهران با تولید بمب اتمی از چند ماه به چند هفته کاهش می‌یابد.

 

وزیر امور خارجۀ آمریکا به نمایندگان کنگرۀ این کشور گفت : "هنوز نمی‌دانیم که آیا ایران آماده است برای تطبیق خود با برجام آنچه ضروری است انجام بدهد. در این اثناء برنامۀ اتمی ایران چهار نعل پیش می‌رود." آنتونی بلینکن سپس تأکید کرد که اگر این شرایط ادامه یابد، مدت زمانی که تهران برای تولید سلاح اتمی نیاز خواهد داشت از چند ماه (پیرو گزارش‌های دولتی) به چند هفته کاهش خواهد یافت.

در آستانۀ ششمین دور از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام، وزیر امور خارجۀ آلمان، هایکو ماس، امروز از جمهوری اسلامی ایران خواست که برای به سرانجام رساندن هر چه سریعتر این مذاکرات تلاش کند.  

متن توسط: ناصر اعتمادی