اتحادیه اروپا:از تعلیق اقدام‌های شفافیت‌ساز برجامی توسط ایران نگرانیم

etehadieh europa un

اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای بدون اشاره به انفعال این نهاد و بدعهدی برجامی آمریکا، اعلام کرد که از تصمیم ایران مبنی بر «تعلیق اقدام‌های شفافیت‌ساز مطرح‌شده در برجام از جمله پروتکل الحاقی» به شدت نگران است.

به گزارش ایلنا، اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای بدون اشاره به انفعال این نهاد و بدعهدی برجامی آمریکا، اعلام کرد که از تصمیم ایران مبنی بر «تعلیق اقدام‌های شفافیت‌ساز مطرح‌شده در برجام از جمله پروتکل الحاقی» به شدت نگران است.

 

اتحادیه اروپا با بیان این‌که در این مقطع زمانی به حمایت از برجام متعهد است، مدعی شده است که اقدام ایران به طور جدی دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌ها، اماکن و اطلاعات مرتبط در ایران را کاهش داده است.

در این بیانیه همچنین ادعا شده است که ایران اطلاعات لازم را در اختیار آژانس قرار نداده است و این نهاد بین‌المللی از دسترسی‌های تکمیلی در چارچوب پروتکل الحاقی محروم شده است.


در این رابطه