گزارش اول گزارشگران انقلاب اسلامی (در هجرت) از تهران در روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

Rai-Sherakate Jorm-1 از ساعت ٩ صبح تا ١٢ تعداد ٢٢ حوزه رأي گيري در نقاط مختلف شهر بازديد شد.
 
جز يكي از آنها كه بكلي خالي بود در بقيه رأي دهندگاني كه عمومأ از خانمهاي چادري و همسرانماينسال آنها بودند حضور داشتند.
 
حوزه ها و تعداد رأي دهندگان بشرح زير است:
 
مسجد الجواد (ميدان ٧تير): ۴۰ نفر
 
خيابان سعدی: ٣ نفر
 
خيابان سعدی: ١٨ نفر
 
خيابان سپه: ٧ تفر
 
مسجد جامع قلهك: ٢٣ نفر
 
مسجد قلهك: ۴ نفر
 
خيابان سپه: ۵ نفر
 
خيابان پاسداران: ۵ نفر
 
خيابان پاسداران، خيابان گيلان: ١٧ نفر
 
مسجد صاحب الزمان سهروری: ۳۵ نفر
 
حسينيه ارشاد: حدود ١٣٠ نفر (دوربين های فيلم برداری مستقر هستند)
 
مسجد قبل: ۳۵ نفر 
 
خيابان شريعتي ايستگاه مينا: كسی نبود 
 
مسجد امام حسن سيد خندان: ٩ نفر 
 
خيابان خواجه عبدالله: ١٠ نفر 
 
خيابان خواجه عبدالله : ٢ نفر 
 
خيابان دولت مسجد محمديه: ٣٠ نفر
 
خيابان دولت: ٢٠ نفر
 
خيابان دولت: ١٢ الی ۱۴ نفر 
 
پاسداران گلستان سوم: ۱۵ نفر 
 
پاسداران:  ١٨ نفر
 
تركيب جمعيت تقريباً يكدست و افراد میان سال اند (جوان ها و پیرها نبودند). و خانم ها عمومأ با چادرمشكی بودند.
 
***
 
بنابر اطلاعی از  ایران، "اصولگرایان" در هر شهر، یک یا چند حوزۀ رأی گیری به صورت تشکیلاتی و سازمان یافته برای افرادشان تعیین کرده و قبل از رأی گیری در  آنجا ها صف می بندند، تا فیلم و عکس های آنها را برای تبلیغات و شور و حال "انتخاباتی" به صورت وسیع در فضای مجازی و تلویزیون پخش کنند، که می کنند. ولی در بقیۀ حوزه ها، استقبال چندانی از رأی گیری دیده نمی شود.
 
***
 
              Tahrim-tasvir-1
 
تصویر سمت چپ اصفهان: اینهم یک حوزه در اصفهان که بسیار خلوت است. و تصویر  سمت راست، بندرعباس: امروز ظهر مسجد حوزه اخذ رأی بدون رأی  دهنده:   
     https://t.me/peykeiran12/97746                                                                                              
               Tahtim-Rai.1
                     

در این رابطه