"انتخابات" ۱۴۰۰، گزارشات سایت انقلاب اسلامی (در هجرت)

entekhabat1400

• در تهران می گویند که استقبال بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده است
 
• تا ساعت ۱ بعد از ظهر اعلام شد که ۵ میلیون در انتخایات شرکت کرده اند.
 
• در فرمانیه و دو ستاد دیگر تهران مردم بسیار کم برای رأی گیری آمده اند.
 
• اطلاعیه ۲۶ وزارت کشور گفته که انتخابات تا ساعت ۷ شب بیشتر نیست.
 
• در بسیاری از شهرها اعلام شد که آمار تفکیکی و آمار مشارکت اعلام شود.
 
• خبرگزاری فارس آمار ۲۷ میلیونی را اعلام نمود که به نظر نمی آید درست باشد. ۲۷ میلیون، ۴۵ درصد دارنگان حق رأی است و دقیقاً بر اساس مهندسی "انتخابات" که قبلاً اعلام شده بود، اعلام شده است.
 
• به عکاسان در اصفهان گفته اند که اجازۀ عکاسی ندارند.
 
• ورزشکاران در اصفهان را مجبور کرده اند و برده اند در مراکز "انتخابات" تا رأی بدهند.
 
• در شعبات مختلف اصفهان دیرتر از ساعت ۷ صبح شروع کرده اند و در ضمن خیلی آرام امکان "انتخابات" را پیش برده اند تا صف بزرگتر شود.
 
• در ساعت های پایانی تعداد افراد شرکت کننده در شعبات بیشتر شده است. البته مردم می گویند که
 
• در لردگان مردم با چوب و سنگ به مرکز "انتخابات" حمله کرده اند.
 
• تا ساعت ۱ بعد از ظهر اعلام شد که ۵ میلیون در انتخابات شرکت کرده اند.
 
• در فرمانیه تهران افراد داخل حوزه چند نفر بودند.
 
• در اسلویه هفته قبل از "انتخابات"، نماینده رئیسی آمده و به کارگران شرکت نفت وعده ها می داد که کارگران در "انتخابات" به نفع رئیسی رأی بدهند، ولی امروز کارگران مشارکت شان بسیار پایین بود.
 
• در اهواز تا ساعت ۲ بعد از ظهر، در مراکز اصلی رأی گیری، چند نفری بودند.
 
• در یک حوزه در تهران، ۶ نفر بودیم و ۴۵ دقیقه رأی دادن طول کشید.
 
• در اندیمشک، مردم خیلی خیلی کم شرکت کرده اند. تا ساعت ۴ بعد از ظهر اعلام شد که ۱۴ میلیون شرکت کرده اند، یعنی ۲۳ درصد مشارکت.
 
• در کرج، مدارسِ مرکز "انتخابات" و مساجد، بسیار خالی بودند.
 
• برای مردم اس ام اس فرستاده می شود که در "انتخابات" شرکت کنید.
 
• طبق برآوردها، مردم تهران، بیشتر از ۱۲ درصد، رأی خواهند داد.
 
• در گرگان و در گنبد، مردم برای "انتخابات ریاست جمهوری" شرکت بسیار کم دارند، ولی برای شورای شهر، بیشتر شرکت کرده اند.
 
• رفسنجان، نزدیک به ۱۰۰ کاندیدای شورای شهر دارد که از اقوام مختلف در این "انتخابات" شرکت می کنند، و مثل شهرهای دیگر، مردم را مجبور کرده اند که به "ریاست جمهوری" هم رأی بدهند. تا ساعت ۲ بعد از ظهر از تهران تا مناطق مختلف، نسبت به سال ۹۶، حدود ۷۰ درصد ریزش داشته است.
 
• در تهران ، پونک سال ۹۶ صف حدود ۲ ساعت طول کشید و حالا در همان مرکز و مراکز دیگر، صفی دیده نشده و می توان گفت نسبت به سال ۹۶، شاید ۵ درصد مردم شرکت کرده اند.
 
• خبرگزاری فارس در ساعت ۱ بعد از ظهر، اعلام کرد که ۵ میلیون شرکت کرده اند و در ساعت ۴ و ۴۰ دقیقه، تعلام می  کند که  ٨.۵ میلیون شکر کرده اند. جالب است که در زمان ظهر که هوا خیلی گرم است، ٣.۵​ میلیون مردم رأی داده اند!؟
 
• در همدان، و ۷ روستای اطراف، مشارکت مردم تا عصر، بسیار پایین است، و از عصر، کمی در همدان، مراجعین بیشتر شدند.