الکساندر شالنبرگ: بدون حفظ برجام خطر یک رقابت تسلیحاتی منطقه ای با پیامدهایی غیرقابل پیش بینی پدیدار خواهد شد

tahrime iran وزیر امور خارجه اتریش در ششمین سالروز امضای توافق هسته ای، در بیانیه ای بر اهمیت حفظ این توافق و حمایت اتریش از آن تاکید کرد.
 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری ترند، الکساندر شالنبرگ در بیانیه ای به مناسبت ششمین سالروز امضای توافق هسته ای گفت: ما به حمایت از برجام [توافق هسته ای] بعنوان یک ابزار مهم ساختار مقررات عدم اشاعه تسلیحات هسته ای ادامه می دهیم. سال های گذشته ثابت کردند که بهتر است توافقی ناقص داشته باشیم تا هیچ توافقی در کار نباشد. هنوز بر این عقیده هستیم که همگی باید برای حفظ آن به هم ملحق شویم. در غیر این صورت، خطر یک رقابت تسلیحاتی منطقه ای با پیامدهایی غیرقابل پیش بینی از جمله شامل حال اروپا و اتریش، پدیدار خواهد شد. 
 
شالنبرگ در این بیانیه ادامه داد: باعث افتخار است که وین باز هم برای محل گفتمان و مذاکرات انتخاب شده است. ما به عنوان میزبان مذاکرات باور داریم که اطمینان یافتن از اجرای کامل و مؤثر برجام توسط همه و بازگشت آمریکا به توافق به نفع همه است.
 
او افزود: مذاکره کنندگان می دانند که این یک مقطع زمانی حیاتی بوده و ممکن است آخری فرصتمان برای نجات دادن توافق وین باشد. اتریش با همکاری سازنده در راستای رسیدن به راهکار مورد قبول طرفین بیشترین حمایتش را از مذاکرات به عمل خواهد آورد.