تظاهرات زنان افغانستانی در هرات در اعتراض به فشارها و سرکوب های طالبان

Zanan-Afghanistan-1 rfi فارسی- ناصر اعتمادی: جمعی از زنان آگاه افغان با برپایی تظاهراتی در شهر هرات به فشارهای فزاینده ای که علیه آنان پس از روی کار آمدن طالبان در همۀ عرصه ها از جمله عرصه های شغلی، آموزشی و سپهر عمومی اعمال می شود اعتراض کردند.
 
در بیانیۀ پایانی خود زنان افغان، تحصیل، کار، آزادی، حضور در عرصه ها و فعالیت‌ های سیاسی و اجتماعی و هدایت و رهبری جامعه را از جمله حقوق اساسی خود اعلام کرده و افزودند که برای بدست آوردن این حقوق، سال‌ ها تلاش کرده‌ اند و حاضر نیستند از آنها چشم بپوشند.
 
تظاهرکنندگان سپس تأکید کرده اند که حذف زنان تنها به سقوط جامعه و حکومت منجر می شود و سرکوب زنان نماد و سرآغاز تبعیض و استبداد و خشونت علیه کل جامعه است.