امضای قرارداد خواهرخواندگی ۱۰۰ شهر ایران با شهرهای جهان/ تحریم به ارتباط بین شهرها ربطی ندارد

Mousavi Abaas

«عباس موسوی» سخنگوی وزارت امور خارجه کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص برنامه وزرات امور خارجه کشور برای گسترش خواهرخواندگی شهرهای ایران با سایر شهرهای جهان گفت: یکی از برنامه‌های اصلی ما در حوزه دیپلماسی عمومی، بحث دیپلماسی شهری به ویژه خواهرخواندگی شهرها است. در حال حاضر حدود ۱۰۰ شهر ایران قرارداد خواهرخواندگی را با شهرهای مختلف جهان امضا کرده‌اند و اجرای آن برای بقیه شهرهای کشور نیز در جریان است.

او با بیان اینکه گسترش روابط خواهرخواندگی شهرهای ایران به آمادگی شهرهای داخل کشور بستگی دارد، تصریح کرد: آمادگی شهرهای ما و رایزنی که باید با شهرهای متناظر در خارج از کشور انجام گیرد، در تحقق این مساله مهم است، همچنین توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که در داخل از سوی وزارت کشور و متولیان امر باید انجام شود نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

 

سخنگوی وزارت امور خارجه کشور در خصوص افزایش یا کاهش تمایل شهرهای جهان به ایجاد ارتباط با شهرهای ایران پس از تحریم‌ها اظهار داشت: تحریم به ارتباط بین شهرها ربطی ندارد و اجازه نداده‌ایم؛ دیپلماسی عمومی و ارتباطات مردمی تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار گیرد.

موسوی با اشاره به انتخاب دو شهر سنندج و بندرعباس از ایران در لیست شهرهای خلاق جهان که چنی پیش از سوی یونکسو انجام شد، ادامه داد: در مجموع چهار شهر بزرگ اصفهان،‌ رشت،‌ بندرعباس و سنندج در گروه شهرهای خلاق جهان قرار دارند و این مساله نشان‌دهنده آن است که تحریم و مسائل سیاسی بر روی گسترش روابط شهرها تاثیر نمی‌گذارد.