صنعت شوت (قسمت دوم)

بس "فریبا "تر ز "پروین" یا که "اختر" می کنند!

 گل زنانی مثل خانم گل  به امر گلزنی

 نام گل را حسرت گل های قمصر می کنند!

بعد در غوغای بوق دوستداران هنر

یک نظر بر اشک طفل وآه همسر می کنند!

فاتحین جام اخلاقند در هر تورنمنت

چون که در بازی ،حجاب خویش زیورمی کنند!.....

 *****************

این چه آیینی است در دنیا که برخی پیروان

قهرمانان را بت ومعبود ومظهر می کنند؟

در میادین ، سرزنان را سنگ بر سر می زنند

 بعد آن سر را صنم ، از سنگ مرمر می کنند !؟......

 ********************

گوی جادویی است این ، یا توپ سرگردان که قوم

 با گلش، پرواز سمت دب اکبر می کنند!

این چه اعجازی است دربوی گل وشادی گل

 کز شمیمش ، دردمندان ترک بستر می کنند!

این چه غوغایی است در عالم ،که پیر وپوشکی

با گلش، نی نای نانای واسمر اسمر می کنند!؟

جشن وشادی را، به جای سوک واشک وآخ واوخ

 راهی کنج کپرهای محقر می کنند!

عشق  دنیا را، به شکل توپ بازیگوش گرد

 ارمغان بر کودکان زرد ولاغر می کنند!.......

 ************

باعلوم سحر وجادو، دسته ای از ساحران

روح برخی از مشایخ را ،مْسَحِّرْ می کنند!

عده ای  هنگام پخش زنده  درمغرب زمین

 درس را تعطیل وحتی ترک منبر می کنند!......

 ******************

“نیمه ازآن مربی هاست”! ، چون در رختکن

ده نفرهمراه ، خود را ، سرکلانتر می کنند!

 با ورود یک مدافع ، جای  سنگربان  فیکس

حمله با  تعویض های خنده آور می کنند!

این "مهاجم های کاذب " ، عکس " جرزینهو" مدام

 جای گل با جرزنی ، خودرا سخنورمی کنند!....

 ***************

ایهالناس! ، ازچه رو نسناس های ضد ناس

سجده سوی اسکناس و در وگوهر می کنند!

چند سر دلال بی ایمان بازیکن فروش

زیر پوش گلزنان را، قیمت زر می کنند!

در زمین بی طرف ، بازی دو- یک برده را

پیش چشم ناظران، سه- سه برابر می کنند!

حق غاز "غازیان " را ، سهم قوی "انزلی"

جام "خرمدره" را، تقدیم "ابهر" می کنند!

با نفوذ کدخدا ، "پیروزی "  "جاغرق"  را

فاتح جام محلات  " شمقدر"  می کنند !

 گربه رقصانی که در کار "شموشک" می کنند

پاسکاری "پاس"  را، در سطح کشور می کنند!

 "تاج" ، "استقلال"  شد لاکن جناب "تاج" را

با همان نام قدیمی، بر همه سر می کنند!

قهرمانی را، به جای قهرمان  سال قبل

وصل رای "قهرمانی" های داور می کنند!

با آوانتاژ گروهی، یا که تصمیم غلط

 تیم ها را برخطا کاری مُخَیَّر می کنند!

گاه یک منشوری خوش اخم  شیرین کار را

سر مربا ،آن هم ازبرگ چغندر می کنند!

گاوبندی با لیدرها ، روی سکو می کنند

نوچه ها را پخش، در این سوی وآن سر می کنند!

شرط بندی های وحشتناک این تیغی زنان

 با تخطی از قوانین مقرر می کنند!

با خرید داور وسرتیم وسنگربان شوت

تیم پیروز مقدم را، موخر می کنند!

مافیای دسته بیل ومافیای فوتبال

"آل کاپون" را نزد خود شاگرد آخر می کنند!.....

*****************

عده ای با آب توبه، عده ای با آب چاه

پول ها را شسته وپاک ومطهر می کنند!

  با سلاح پشم و پیل ونقش مهر ومنگنه

آب می بینند وخود را هم شناگر می کنند !

دشت وصحرا را موات و، باغ وجنگل را کویر

 رودها راخشک و، نام سد، سکندر می کنند! 

 "سبزه میدان" را، حریم سکه بازان وطن

"چاله میدان " را پناه نسل پرپر می کنند!

سنگ پا  از باختر وارد به " قزوین " می کنند

لژیونر چون "خاوری" صادر زخاور می کنند!

در مدیریت ، کسانی را فقط ظرف سه سوت

 بر هزاران دکتر بیکاره ، بگلر می کنند!

با نظربازی ، به "ایران" و "شکوه" و"افتخار"

حملۀ چشمی، به چشم یک برادر می کنند!

پول بیت المال را، از کیسه مستضعفان

 اوت از این سرزمین، با بنز خاور می کنند!

با  کمالاتی چنین و ،با سجایایی چنان

ادعای غسل کر، در حوض کوثر می کنند!........

*******************

ازچه رو این کاسبان پاکدست  ساده زیست

 ادعای ذوب، در راه ابوذر می کنند؟!

  ازچه رو در مبحث شیرین افعال شنیع

قوم  پست لوط را ،از خود مکدر می کنند!؟

 این رطب خواران چرا بیهوده ازبیرون گود

 نسل  مقطوع جوان را، نهی منکر میکنند!؟

ای فدای نامتان ،ایران زمین با ساکنین

از چه رو این اشقیاء ، هر روز بدتر می کنند؟!

در شرفیابی ، هوار از درک محضر می زنند

کار نامشروع ،بعد از ترک محضر می کنند!

در حضور سایۀ  چون شاخ شمشاد شما

هالۀ   مشکوک خود را، سایه گستر می کنند!.....

 *********************

این جهان توپ است وجمعی توپچی از راه دور

چرخ دنیا  را، چو توپ کهنه پنچر می کنند!

صنعت شوت است واوباشان وقوم الظالمین

گوی ومیدان را ، تصاحب کرده ،چرچر می کنند!

مسلمین را در زمین خویش بازی می دهند

پاسکاری، مردم بی یار ویاور می کنند!

با هزاران نقشه ، این ناحیۀ  زر خیز را

پا یکوب "جورج" و"صدام" و"معمر" می کنند!

"طالبان" و"داعش" و"النصره" و"القاعده"

مسلمین را سمبل  اقوام بربر می کنند!

"عادل" ما از "90" ، با عادلی چون"کج کلاه"

خنده بر "عادل جبیر" و، "شیخ بندر" می کنند!

گر "صلیبی ها" ، "رباط" پا "صلیبی" کرده اند

 مال ما ، دور کمرها را مدور می کنند!......

 ***************************

از چه رو ارکان ناپیدای ناظر،مثل ماست

 این فجایع را تماشا ، حداکثر می کنند؟!

با وجود در صد پنجاه ، زیر خط فقر

داد فقرگلزنی ، در لیگ کشور می کنند!

با وجود کسب عنوان نخست نشئه جات

 شِکوِه از خبط دوپینگی های خودسرمی کنند!

با نظر برحال زار دشت وصحرا وچمن

ناله از  ضعف چمن ، در لیگ برتر می کنند!

با وجود بیست میلیون جرم وشاکی،  اعتراض

در زمین ، بر کارت زرد قاضی عسکر می کنند!

با وجود  سیرۀ اخلاق "قاضی پور" ها

تکیه براخلاق، در لیگ سراسر می کنند!......

 *************************

 از چه رو آن عالمان، بر حیف ومیل ودود ودم

در مصاف بد حجابی ، بند کمتر می کنند؟!

با وجود  رویت  فسق  وفجور فله ای

پیله بر تنها دومو، از قسمت سر می کنند!؟.....

 *****************

مفتی  وشیخ ومربی ، مثل "کیشو"  توپ را

پرت، در قعر زمین تیم دیگر می کنند!

  طرح مستشکل زما،  و رهنمایی از شما

چون قلیلی همچو چاکر، درک محضر می کنند!.....

 *************************

 یحتمل دروازه را ازشش قدم کج دیده ام

چون که برخی مفسدین ،از شوق عرعر می کنند!

روی سکوها صدا برخاست، زیدی جار زد

جمعیت شعرتورا با بوق، از بر می کنند!

"کیشو" ویرایش دوم تیر1395