مهر داد سید عسگری: آنچه که در خصوص جنگ سوریه به شما نمی گویند

seyedasgari Mehtdad نوشتار امروز ماحصل گفتگوی دوستانه و معتمدانه میان من و گروهی از پناهندگان مرتبط با جنگ سوریه است که البته شغل کنونی اینجانب در همکاری با اداره امور پناهندگان ابعاد ظریفتری بدان داده است.

1- آنچه که تحت عنوان پیروزی در هر دو سوی میدان نبرد  زمینی در جریان است بیش تر مدیون نیرو های خارجی هر دو سوی میدان است که خیلی از آنها در رسانه ها نام برده نمی شود.
ایران با تجهیز ساکنان افغانستانی الاصل ساکن ایران  به شیوه عملا گرو گانگیری آنان را روانه جبهه نبرد میکند این نیرو ها شدیدا برای اعزام به عراق و سوریه تحت فشار هستند و به صورت مجانی برای تامین امنیت اماکن مذهبی عراق در ایام پر تردد مورد استفاده قرار میگیرند و تعدادی از آنان پس از گذراندن دوره های آموزشی به زبان عربی و آموزشهای نظامی پس از کسب نمره 7 به خطوط مقدم اعزام میشوند.
آنان از حقوق و مزایای بسیار کمتری برخوردارند و حق دیدار با خانواده های خود را تا 16 ماه ندارند اما کسانی که در این نبرد ها شایستگی های نظامی بیشتری از خود نشان دهند مشمول حقوق و مزایای خاص میشوند که تا 4 برابر شهر وندان ایران یا دیگر تابعیت هاست.
2- نیرو های حزب الله لبنان  از کیفیت پایین نظامی در نبرد های اصلی برخوردارند و بیشتر مسولیت آموزش نیرو های خارجی را به عهده دارند و عملا در تمامی جبهه ها به عنوان نیرو های ذخیره و برای پاکسازی پس از نبرد اصلی بکار میروند.
3- در جبهه مخالفان بشار اسد نیرو های چچنی و دیگر جمهوری های شوروی سابق که این نبرد برایشان دینی و مخالفت با روسیه است دست بالا در نبرد ها را داشته و حرفهای زیادی در نبرد های زمینی دارند.
4- وجود رقابت در یگان های سپاه پاسداران از دیگر نا گفته هاست.
این نیرو ها  تحت امر قاسم سلیمانی و محسن رضایی هستند اما نیرو های تحت امر محسن رضایی تقریبا در تمامی نبرد ها شکست سنگینی را متحمل شده و بسیار کشته داده اند و هنوز آمار واقعی این کشته شدگان تحت امر محسن رضایی عیان نگردیده است و هیچ سخنی از شکست های پیاپی محسن رضایی در نبرد ها نیست.
5- ارتش اسد ترکیبی ناهمگون از ارتش رسمی و گروههای جنایتکار سوری است که پس از قول آزادی از زندانها سازماندهی شده اند و ملبس به لباس ارتش سوریه شده اند و همین طیف مسولیت اصلی کشتار بی گناهان غیر نطامی را دارند.
6-  توجیه بشار اسد برای قتل عام نیروهای غیر نظامی در جنگ سوریه از میان بردن فیزیکی پایگاه اجتماعی مخالفان است بسیاری از این غیر نظامیان در حمایت از مخالفان اسد در شهر ها بسر میبرند و بار ها پس از اخطار اسد از شهر ها خارج نشده اند لذا توجیه این قتل عام ها نابودی خانواده های مخالفان اسد است.
7- بسیاری از سوری های مهاجر از سکونت در کمپ ها به ستوه آمده اند و منتظر استقرار ثبات در شهر ها هستند این افراد ماهیاتا وابستگی به دو طرف جنگ نداشته و تمایل به باز گشت دارند.
 لازم به ذکر است که کشور های اروپایی بر خلاف تبلیغات رسا نه ای تعهدات خود را در خصوص تکمیل فر آیند پناهجویی انجام نداده اند و این پناهجویان را در حالت تعلیق نگاه داشته اند تا بتوانند این پناهجویان را به شیوه موذیانه بر گردانند.
 بحران پناهجویی جنگ سوریه میرود که وارد فاز دوم خود شود و دولت ترکیه تهدید کرده است که در صورت عدم اجرای تعهدات مرزهای خود را باز میکند البته نه به شیوه سابق , بلکه اینبار پناهجویان مسلح به سلاح های سبک خواهند بود و ناتو بسیار بی سرو صدا با اعزام نیرو به تمامی کشور های مسیر خود را آماده میکند.
8- بسیاری از پناهجویان جنگ سوریه که آموزشهای نظامی را دیده اند با پاسخ منفی کشور های اروپایی مواجه شده اند و این افراد تهدید کرده اند که در صورت عودت به یکی از طرفین ماجرا میپیوندند .
 شهر وندان افغان که از دست نیرو های ایران گریخته اند وضعیت بد تری دارند چون فشار بر آنان مضاعف است 
9- اسراییل نیروی ساکت این نبرد است و نیرو های اسراییل در جبهه های گوناگون با نیروهای ایران مشغول نبرد هستند و ضرباتی را به سپاه وارد کرده اند .
برخی شایعات قتل سرتیپ همدانی را کار نیرو های اسراییلی و نه سوری میدانند.
10 - رفتار مردم سوریه و اپوزیسیون سوریه شباهت زیادی به رفتار ما ایرانیان دارد و این امر من را به فکر واداشت تا در خصوص مباحث مشابه نگران شوم و تجربه اپوزیسیون سوریه را با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار دهم.
با فرو تنی
 مهر داد سید عسگری