گزارش گزارشگران انقلاب اسلامي در هجرت از راهپيمايي ٢٢ بهمن از تهران:

hoghughe nojum

 باران و برفي كه ديشب باريد آلودگي ها را زدود و صبح بيست و دوم بهمن هواي تهران مناسب و كمي هم بهاري بود . همچون سالهاي پيش گروهي از مردم به راه پيمايي آمده بودند . اولين چيزي كه توجه را جلب مي كرد ترافيك سبك تر نسبت به سالهاي گذشته بود . به هر حال خيابانهاي أطراف خيابان آزادي را اتومبيلهاي پارك شده أشغال كرده بودند . در طول خيابان آزادي هم راه پيمايان به تناسب دوري و نزديكي به ميدان آزادي با تراكم كمتر و زيادتر حضور داشتند و هرچه به ميدان آزادي نزديكتر ميشدند بر تراكم جمعيت افزوده ميشد . آن طور كه ديده ميشد ميزان تراكم جمعيت راه پيمايان نسبت به دو سه سال قبل كمتر بود تا حدي كه ميشد ديد در هر يكصد متر مربع ( فضاي ١٠ متر در ١٠ متر) حدود چهل نفر حضور داشتند . اين البته ميانگين است و نزديك ميدان متراكم تر و دور از ميدان تراكم جمعيت كمتر از اين مقدار بود . مثلا" هميشه أطراف گزارشگران تلويزيون جمعيت جمع ميشدند در حاليكه اين بار بيش از ده پا نزده نفر نبودند .

يكي دو نكته مهم در تركيب جمعيت امروز راه پيمايان عدم شركت گروه هايي از جوانان بود كه بهر دليل سالهاي قبل  حضوري چشمگير داشتند . امسال ميانگين سني راه پيمايان بالا تر از گذشته بود و عموما" هم خانوادگي آمده بودند . گروه هاي وابسته دولتي كماكان حضورشان پررنگ بود . شعارها كمتر از سالهاي پيش بود و پلاكاردهاهم خيلي كمتر از گذشته بود . آرامش راه پيمايان قابل توجه بود و نيز حضور دست فروشان و خريدهايي كه مردم در حاشيه خيابان ميكردند همچون سالهاي پيش بخشي از مراسم بود .

+++

بخش ديگري از گزارشگران انقلاب اسلامي در هجرت در زمينه نظر برخي شركت كنندگان گزارش ذيل را ارسال كرده اند:

من و همسر و يكي از دوستانم درراهپيمايي امروزبرای نظر سنجی  رفتيم براي. در  حاشيه اين راهپيمايي چيزهاي ديديم كه  در برخي موارد جالب توجه اند:

•امروز برخي از  آتشنشانان و خانواده‌هايشان در راهپيمايي شركت كرده بودند و برخي از مردم نيز با ديدن انها گريه ميكردند.

•حاكميت حتي نمايشگاه نقاشي براه انداخته بود و گروه كر و سرود سرايي دانش آموزي تا راهپيمايي را به زعم خود جذاب كنند و مردم مدت بيشتري در خيابان بمانند.

     توزيع ساندويج و سانديس بس نبود كه براي نگاه داشتن مردم حتي به راه اندازي غرفه ارايشگاه مردانه مجاني نيز پناه برده بودند!
    در چند جا پرچم اسراءيل و امريكا را پهن كرده بودند خصوصا پرچم امريكا را كنار يك غرفه بروي زمين گذاشته بودند تا مردم مجبور به عبور از روي ان شوند. اما  من شاهد بودم عده بسيار كمي (چند تا هم بي توجه به كف خيابان )از روي آن رد شدند .اغلب مردم پرچمها رادورمي زدند. فكر كنم مردم ما متوجه شده اند كه توهين به يك پرچم توهين به تمامي مردم ان كشور است نه دولتش. از اين جهت اين كار در ديد مردم ناپسند است.
    بند اخر قطعنامه اي كه خوانده شد  (در مورد اينكه مردم در انتخابات ٩٦ يكپارچه شركت خواهند كرد)چند نفر كه در اطراف ما بودند بلند بلند ميخنديدند كه اينم نشان تقلب از قبل داره از حالا اعلام ميكنند همه شركت ميكنند!! ما كه شركت نميكنيم.  
    فرصت شد نظر چند نفر را همراه با همسر و دوستم بپرسيم . نظر ١٠ نفررا درج ميكنيم: ٨ تا خانم دو تا اقا را در محيطي دوستانه در حالي كه  در طول روز در كنارشان قرار مي گرفتيم  جويا شديم كه چرا به راهپيمايي بزرگداشت انقلاب ٥٧ امده اند؟
    يك خانم گفت من به حاكميت كار ندارم كه خون همه را تو شيشه كرده. برادرم در جنگ شهيد شده او براي اينكه ايران حفظ بشه و دست صدام نيافته جانش را داد و هميشه ميگفت ما انقلاب كرديم كه از فقر مردم كاسته بشه. من زمان انقلاب ٧ سالم بود و در سال ٦٥ برادر بزرگم به جبهه رفت و شهيد شد .براي اين هدف او هم كه شده ، من انقلاب را دوست دارم و شركت كردم نه بخاطر اوني كه اون بالا نشسته و باعث بوجود امدن ثروتمنداني شده كه بدون زحمت پول ملتو فقط دزديده اند.بلكه فقط براي زنده نگه داشتن اين هدف مقدس برادرم كه شرافتمندانه است امده ام.
    خانمي كنار دستش گفت منم خانم با شما هم نظرم كه انقلاب براي بهتر شدن وضع مردم صورت گرفت من زمان انقلاب ٢٥ سالم بود و يادمه بدنبال عدالت بوديم ولي حالا شاهد رذالت هستيم .از هر دو پرسيدم خوب درتظاهراتي كه حاكميت  راه انداخته چرا شركت كرده ايد؟ ان خانم  مسن تر گفت خود شما چرا شركت كرده ايد ؟ گفتم براي دانستن نظر خيلي ها تا بدانم انقلاب مردمي نمرده و انقلاب متعلق به ماست و نه حاكميت .او گفت:" ببينيد خانم  اگر مردم تصميم بگيرند در خيابانهايي مخالف خيابانهايي كه حاكميت تعيين كرده در سالگرد انقلاب بروند و از انقلاب دزديده شده خود حمايت كنند من صف اول خواهم بود. تا منهم نشان دهم كه  براي دفاع از انقلاب امدم نه حاكميت".
    خانم سوم (سن حدود ٦٥ )گفت: من براي دهان كجي به دو ترامپ ايران و امريكا امدم !
    خانمي ديگر معتقد بود من راستش شايد سال ديگر شركت نكنم چون اصلا اين راهپيمايي مصنوعيه و حكم راهپيمايي رسمي بخود گرفته حال و هواي سالهاي اول انقلاب را نداره كه براي دفاع از ارزشهايي ميامديم تظاهرات. دوست همراهم از ان خانم پرسيد شما در اون سالعاي ابتداي انقلاب از چه ارزشهايي دفاع ميكرديد؟ گفت ازادي از هر نظر ازادي فكر ازادي تصميم گيري كه چي براي زندگي ما مفيده چي نه .ازادي بيان انچه فكر مي كنيم.  دفاع از يكپارچكي واتحاد بين ما ملت.
    همسر اين خانم گفت: ببينيد من كردم هستم و  همسرم اذري در زندگي مشترك ٤٢ ساله ما  بين ما اختلاف كم پيش امده در انقلاب هم بين اقوام ايراني اتحاد بود ولي نگرانم اون روحيه متحد ساز انقلاب تبديل به بزرگنمايي اختلاف بشه.
    اقايي مسن به همسرم جواب داد من در انقلاب شركت كرده ام و صد بار ديگر هم انقلاب بشه شركت ميكنم چون در خود انقلاب حرف من يكي هم وزن داره ولي در قدرت حاكمه نه. انقدر ميايم به نفع انقلاب تا وزن حرف من و ما در  قدرت حاكمه وزن واقعي خودشو پيدا كنه.
    خانمي كه خيال مي كرد ما خبرنگار صدا و سيما هستيم ! و قصد مصاحبه داريم گفت صدا و سيما تحريمه نزد ما مردم . انقلاب و همه چيزو كه غصب كرده ايد نظر من را هم كه براي خودم آزاد است  ميخواهيد غصب كنيد؟! جوابتان را نميدهم . براي ايشان توضيح داديم كه از صدا و سيما نيستيم .شك ايشان بر طرف نشد و در اخر گفت براي دفاع از ازادي بيان خودم امدم و به كسي هم نميفروشمش.
    خانمي كه معتقد بود مدرس است گفت نه براي لبيك به حرف رهبري امدم نه به وفاق ملي سبك اقاي خاتمي اعتقاد دارم بلكه به وفاق ملي سبك خود مردم در اول انقلاب اعتقاد دارم و بياد آن وفاق امده ام به خيابان

    خانمي ديگركه همراه  دخترش امده بود معتقد بود براي خريد از دستفروشان امده و اتفاقي در صف قرار گرفته است  . دختر جوانش گفت من براي تفريح و هواي خوب با مادرم امدم بيرون.

    اقاي جواني گفت مادر و پدر من در انقلاب شركت كرده بودند البته با هدفهايي والايي مثل ازادي براي همه بطور يكسان .من نيز به تبعيت از ان اهداف موافق انقلابم . مگر يك ملت چند بار انقلاب ميكنه من انقدر ميام كه اون اهداف ببار بشينه.پرسيدم اقا در مورد اونهايي كه معتقدند پشيمانند انقلاب كرده اند نطرتان چيه؟ گفت خانم اونها يا نميدانستند چي ميخواهند يا ميدانستند ولي تنبلي كرده مواظب اون اهداف نبودند حالا به نتيجه نرسيده پشيمان شده اند ولي انقلاب امر يكروز و دو روز نيست از نسل من زيادند كه از لحاظ سني در انقلاب نميتوانستند شركت كنند  ولي دلسپرده ان اهدافند كه پدر  و مادرشان دنبالش بودند خوب ماها از نسل فعلي جبران پشيمان شدن هاي نسل قبليو مي كنيم !