عبدالعلی ادیب برومند درگذشت

adib-brumand 

عبدالعلی ادیب برومند، از مبارزان قدیمی و برجسته نهضت ملی ایران، عصردوشنبه ۲۳ اسفند در تهران در سن 93 سالگی درگذشت.

زنده یاد عبدالعلی ادیب برومند در بیست و یکم خرداد ماه ۱۳۰۳در زادگاهش شهر« گـز» از شهرستان برخوار اصفهان به دنیا آمد و بعد از شهریور 1320 شعرهای انتقادی ، ملی و حماسه ای می سرود . او « از آبانماه ۱۳۲۸ که جبهه ملی ایران به رهبری زنده یاد « دکتر محمد مصدق » بنیان گذاری شد و نهضتِ « ملی کردن صنعت نفت در سراسر ایران » جنب و جوش خاصی پدید آورده بود، از هـواداران سر سخت نهضت ملی ایران گـردیـد و با سرودن اشعار میهنی و سیاسی به یاری و همگامی جبهه ملی و این نهضت ضد استعماری پرداخت و با نفوذ سیاسی انگلیس و تحریکات روسیهُ شوروی در آویخت ؛ بعد از کودتای شوم ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با حکومت کودتا به مبارزه برخاست و پس از تشکیل دورهُ دوم فعالیتهای جبهه ملی از روز نخست در شمار پایه گذاران این جبهه با حکومت دیکتاتوری « محمد رضا شاه » مخالفت نمود و در نتیجهُ مبارزه با استبداد سه بار زندانی گردید .»

«هنگام تجدید فعالیت جبهه در سال ۱۳۵۷ عضو شورای مرکزی جبهه ملی و سپس عضو هیئت رهبری بود و به اتفاقِ هم مسلکان خود در حزب ایران و جبهه ، با خیزش ملت قلماً و قدمـاً همگامی کرد و در این راه پایبندی خود را به اصالت انقلاب و انتقاد از انحرافات زیان بخش آن نشان داد . در سال ۱۳۷۳ با همراهی چند تن از همفکران ، بار دیگر به ادامهُ فعالیتهای سیاسی جبهه ، پس از مدتی پراکندگی اقدام کرد وبا سازماندهی جبهه از وقفه یی که در این مسیر پیش آمده بود جلوگیری نمود.»

زنده یاد ادیب برومند « مدت شصت سال با قلم و قدم در راهِ سر بلندی ایران و آزادی و ضدیت با استبداد و استعمار کوشیده و بیشترین قسمت اشعارش میهنی و سیاسی و ملی است . از جمله : «۱ – « ناله های وطن » شامل اشعاریست که به مناسبت حــادثـه سوم شهریـور ماه ۱۳۲۰ و دفاع از استقلال کشور و آزادی ملت سروده شده است ، ۲ – « پیام آزادی » درباره حمایت از کشورهای استعمارزده و رهبران استقلال طلب آنان و نیز مخالفت با خشونت و جنگ و هـواداری از حقوق بشر است .،۳ – « درد آشنا » که قسمتی از غزلهای عاشقانه ، عرفانی ، سیاسی ست ،۴ – « سرود رهایی » مشتمل بر اشعاریست در هـواداری از نهضت ملی شدن نفت و طردِ سیاست استعماری و نکوهش کودتای ۲۸ مرداد و مبارزه با نظام دیکتاتوری شاه . و....       »

از آثار تحقیقی او:« ۱ – تصحیح « خرد نامه » نگارش ابوا لفـضـل یوسف بن علی مستوفی که به وسیله انجمن آثار ملی به چاپ رسده است ،۲ – تصحیـح دیــوان خـواجـه حـافظ شیـرازی بـا مقابـلـه دو چـاپ معتبر( قـزوینی – غـنـی) و(خــانلـری) با یک نسخهُ خطی مورخ ۸۷۴ به خط پیر حسیـن کاتب ،۳ – هنر قـلـمـدان در تعریف و توصیف ساخت و ساز این پـدیـدهُ هنری و سبک کـار جمعی از استادان قلمدان نگاری، ۴ – تصحیح « داستان سیاووش و رفتن گیـو به ترکستان برای آوردن کیخسرو » از شاهنامه فردوسی و.....»

سایت انقلاب اسلامی درگذشت زنده یاد عبدالعلی ادیب برومند را به خانواده ارجمندش و رهروان راه استقلال و آزادی ایران تسلیت می گوید و یادش گرامی باد